Ringerike sykehus i Gul beredskap

30. november 2021 ble Ringerike sykehus satt i gul beredskap.

Publisert 30.11.2021
Sist oppdatert 18.01.2024
Ringerike sykehus.
Ringerike sykehus.

Bakgrunnen for beredskapen er økende antall intensivpasienter og en krevende totalsituasjon på sengetunene. Dette har medført utsettelser av planlagte operasjoner 30. november og 1. desember, for å skape bedre sengekapasitet.

Situasjonen vurderes daglig, og tiltak tilpasses til denne.

Det er normal driftssituasjon på Hallingdal sjukestugu (HSS), som er underlagt Ringerike sykehus.

Om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

På beredskapssiden kan du lese mer om beredskapsnivåer i Vestre Viken