Skoleprogrammet VIP får nytt navn

VIP Psykisk helse i skolen er nå det nye navnet på administrasjonen som tilbyr både VIP-programmet, VIP-makkerskap og VIP Traumekurs for ansatte i skolen. Navnet vil i større grad gjenspeile bredden i det tjenesten tilbyr. VIP ønsker også innspill fra skolene på nytt navn til sitt eldste tiltak.

Publisert 19.10.2021
Sist oppdatert 18.01.2024
I tillegg til nytt navn har VIP Psykisk helse i skolen også flyttet inn i nye lokaler ved elvebredden i Drammen sammen med resten av Klinikk for Pykisk helse og rus i Vestre Viken. Teamleder Espen Hansen er godt fornyd med det.

Skoleprogrammet VIP, som startet som et prosjekt for 21 år siden, er i dag en tjeneste med mange ulike tiltak. Det er viktig at dette også gjenspeiles i navnet, påpeker Espen Hansen som er teamleder for VIP Psykisk helse i skolen. 

-Det har helt klart vært forvirrende at vårt største og eldste tiltak, VIP-programmet, har samme navn som administrasjonen som tilbyr dette. Det nye navnet viser at vi er mer enn et program, forteller Hansen. 
 
I dag jobber VIP Psykisk helse i skolen bredt for å sette fokus på nettopp det navnet viser til. I tillegg til overnevnte tilbyr tjenesten også samtaleverktøyet Empatisk kommunikasjon​ samt ressurser i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. VIP Psykisk helse i skolen har også knyttet til seg mange gode samarbeidspartnere og prosjekter. 
 

Navnekonkurranse

Det vurderes også nytt navn til VIP sitt eldste tiltak. VIP-programmet​ handler om å sette psykisk helse som tema på timeplanen i Vg1, og brukes årlig av om lag 120 videregående skoler. 
 
-Vi ser at mange skoler blander VIP-programmet både med oss som administrasjon og VIP-makkerskap. Derfor er vi i en prosess der vi vurderer et nytt navn også på dette tiltaket, sier Hansen. 
 
VIP utlyser dermed en konkurranse der skoler, klasser eller enkeltpersoner kan komme med gode forslag. De tre beste forslagene vil bli presentert på VIP sin Facebookside og premierte med heder, ære og tre klassesett av elevheftet Sånn er livet (inkl. porto). Hansen oppfordrer alle som har tanker eller forslag om å komme med innspill. 
 
-Vi er i tett dialog med skolene som bruker oss, så det er veldig hyggelig for oss at de også kan komme med forslag til gode navn, påpeker han.
 
Etter at forslagene har kommet inn vil teamet i VIP gjøre en vurdering på nytt navn. Kanskje velger de ett av forslagene, kanskje slår de sammen flere, eller kanskje det er best å beholde navnet slik det er. Uansett er innspill fra skolene veldig nyttige i en kreativ navneprosess. De nye navnene vil prege det reviderte materiellet som lanseres våren 2022. 
 

Har du et forslag til hva VIP-programmet kan hete? Send oss en e-post innen 5.november til: post@vestreviken.no.​