Hefter for elever, lærere og ressurspersoner

På denne siden presenteres våre hefter til gjennomføring av VIP Snakk om det. Nytt elevhefte ble lansert på bokmål i juni 2022, og er også tilgjengelig på nynorsk, engelsk og nordsamisk. Våren 2023 ble det lansert et nytt veiledningshefte for lærere og ressurspersoner til gjennomføring av VIP Snakk om det. Du kan lese mer om de ulike heftene nedenfor.

 

Forside elevheftet 2022.PNG

Elevheftet er tilgjengelig på bokmål, nynorsk, nord-samisk og engelsk. Heftet finnes i  to format; papir og pdf. Her kan heftet lastes ned på bokmål. Her kan heftet lastes ned på nynorsk. Her kan det lastes ned på nord-samisk. Her kan det lastes ned på engelsk.

Elevheftet har gjennomgått en omfattende revidering. I tillegg til mye ny og bearbeidet tekst, har det også fått nye bilder, illustrajoner og ny design. Heftet er også mer leservennlig med flere bilder, bokser, overskfrifter og mer luft.  

Heftet har tekster om ungdom og psykisk helse. Her fokuseres det på tanker og følelser, at alle har en psykisk helse og at det er normalt at livet svinger. Det er også fokus på relasjoner og noe om hva som kan bidra til bedre psykisk helse, og hvor man kan få hjelp. Vi bruker også plass på de mest vanlige psykiske lidelsene (se bilde av innholdsfortegnelse nedenfor).

 

Elevheftet har tenkepaus​er som kan brukes som refleksjonsspørsmål og oppgaver. Her finnes også korte tekster under overskriften «Den følelsen?» som beskriver hvordan det føles å ha det vanskelig. Bakerst i heftet har vi tre korte intervjuer med tre unge mennesker som har slitt psykisk og som forteller om hvordan det var, og hva som hjalp dem til å bli bra igjen. Bakerst finnes også en liste med nettsider/chat/tlf der man kan få hjelp og informasjon.


Bilde til veiledningshefte.png

​Heftet er tilgjengelig i to format; papir og pdf. Heftet kan lastes ned her.

Heftet er todelt, hvor del 1 retter seg mot lærere mens del 2 er for ressurspersoner fra helse- og sosialfeltet. 

«Veiledning for lærere og ressurspersoner» er et hefte som brukes i gjennomføringen av VIP Snakk om det. Innholdet er tett knyttet til gjennomføringen av timene lærer og ressurspersoner skal ha i klasserommet. Her finner du blant annet oppgaver som du kan bruke i undervisningen, som er knyttet til læringsmål i Folkehelse og livsmestring. Vi har også fokus på rolleavklaring og hva som forventes av deg i gjennomføringen av VIP Snakk om det, samt hvem du kan henvende deg til hvis du trenger støtte. 

Helsearbeidere, rådgivere, PPT osv. kan finne mer info på siden For helsearbeidere

Under siden For lærere finnes supplerende informasjon for pedagoger

Flere oppgaver til bruk i gjennomføring av VIP Snakk om det finnes på siden Oppgaver


Følgende hefter kan bestilles:

  • VIP Snakk om det - elevhefte (2022) - à​ kr 15 (BOKMÅL, NYNORSK, NORDSAMISK OG ENGELSK). NB: Heftet finnes også i digital versjon (lavoppløselig). Bestill PDF fra vip@vestreviken.no

  • Veiledning for lærere og ressurspersoner (2023) à kr 20 (BOKMÅL)​
    NB: Heftet finnes også i digital versjon (lavoppløselig). Bestill PDF fra vip@vestreviken.no

Bestillingen sendes på epost til vip@vestreviken.no

Skriv hvilke(t) hefte og antall hefter du ønsker tilsendt.

Husk å legge ved følgende informasjon:

  • Navn på skole
  • Leveringsadresse
  • Fakturaadresse: Hvis annen enn leveringsadresse
  • Kontaktperson, fullt navn og mobiltelefon
  • Hvilken dato dere senest må ha heftene

Kostnader for frakt og hefter faktureres skolen.

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

  

Sist oppdatert 06.03.2024