Generelle oppgaver

Våre generelle oppgaver kan gjennomføres uavhengig av fag, men alle er knyttet til områdene i Folkehelse og livsmestring fra overordnet del.

Elever og lærer i et klasserom.

Våre hefter for elever og lærere/helsearbeidere har mye fagstoff og relevante oppgaver og anbefales brukt i gjennomføringen av VIP Snakk om det. Mer info om disse finner du her. På ndla.no finner du mange nyttige ressurser som vi i VIP Psykisk helse i skolen har utarbeidet selv og i samarbeid med NDLA. Disse ligger under fanen Folkehelse og livsmestring​, under Psykisk helse (med læringsressurser) og i Verktøykassa - psykisk helse.

Vi har plassert VIP-oppgavene under områder i det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. For eksempel ligger oppgaven "Å grue seg til å holde framføring" under temaområdet "Å håndtere tanker, følelser og relasjoner".
 

Alle oppgaver knyttet til VIP er aktuelle for temaet psykisk helse, men vi har likevel valgt å legge noen konkrete her som ikke er så aktuelle under de andre temaene. ​På ndla.no finnes fagtekster som Hva er psykisk helse​ og Hva kan jeg gjøre for å ta vare på min psykiske helse som kan være gode innføringstekster til temaet. Her tematiseres også relasjonen mellom fysisk og psykisk helse.​​​

VIP-oppgave om ungdomshjernen.pdf

VIP-oppgave om stress.pdf

Avspenning sittende (6min) og liggende (11min) nederst på denne siden (NDLA)​

Andre aktuelle oppgaver finnes også i Verktøykassa om psykisk helse.​

VIP-oppgave. Å grue seg til å holde fremføring.pdf

VIP-oppgave om følelser.pdf

VIP-oppgave: "Fire-hjørners-øvelse om følelser".pdf

Oppgave til kortfilmen «I had a Black Dog»

Filmen «I had a Black Dog» er en animert kortfilm fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som gir en meget god og tidvis humoristisk beskrivelse av depresjon. Den kommer også med mange gode tips til hvordan man kan bli bedre.

Her kan du se filmen «I had a Black Dog»

Her kan du se oppgave til filmen "I had a Black Dog"​

VIP-oppgave Å snakke sammen om det som er vanskelig - Rådebank.pdf

Oppgaven nedenfor har stått i den første utgaven av «Ressurshefte for lærere", men finnes nå kun på nett.

Her kan du se en VIP-oppgave om mobbing og krenkelser, til bruk i forbindelse med filmen "Gjenforeningen".pdf

På YouTube kan du se en kort forhåndsvisning av filmen «Gjenforeningen» (Återträffen) av Anna Odell

​​​

VIP Snakk om det​ kan gjerne gjennomføres som et faglig opplegg. Noen fag har tydeligere kompetansemål på temaer knyttet til psykisk helse enn andre. Uansett kan psykisk helse gjerne være veien til faglige mål i de fleste fag. Oppgavene nedenfor kan selvfølgelig også brukes uavhengig av fag, eller i et annet fag enn vi foreslår.

Med innføringen av det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring har psykisk helse blitt et aktuelt tema i alle fag. Dette står spesifisert i overordnet del. Temaområdet er også nevnt i fagene spesielt, og flere av våre oppgaver vil derfor ha FoL-relevante kompetansemål. Fordi vår målgruppe primært er Vg1 er våre fag og kompetansemål hentet derfra.

Nedenfor følger noen forslag til oppgaver i de ulike fagene:

 


Naturfag​ og samfunnskunnskap

 

VIP-oppgave om søvn.pdf

VIP-oppgave i samfunnskunnskap og naturfag, SAMTYKKE.pdfYrkesfag
VIP-oppgave: HMS og Stress (yrkesfag) pdf
​​

Engelsk​

Engelsk-oppgave fra VIP: Aksept (pdf)

MDD (Drama/dans)

VIP-oppgave i MDD/drama: Tunge dager.pdf

 


Flere oppgaver

I «Ressurshefte for lærere» finnes flere oppgaver til bruk i forbindelse med VIP Snakk om det.Her kan du se info om heftene til VIP Snakk om det for elever, lærere og helsearbeidere

 

Andre språk

 

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.
 ​

 


Sist oppdatert 29.06.2023