Ferdige opplegg med PowerPoint-presentasjoner og Word-dokumenter

På denne siden finner du våre ferdige opplegg som du kan bruke til gjennomføringen av VIP Snakk om det i klassen. Disse kan du laste ned.

Blid mannlig lærer lener seg over en gruppe elever som sitter sammen rundt noen pulter

Her er et 3-timersopplegg med tilhørende PowerPoint-presentasjon som kan brukes rett i klasserommet. ​Oppgavene er "Hva er psykisk helse", "Rådebank" og "Å grue seg til å holde fremføring".

3-timersopplegg, Hva er psykisk helse, Rådebank og Å grue seg til å holde fremføring.pptx

 

Her er et 3-timersopplegg med tilhørende PowerPoint-presentasjon som kan brukes rett i klasserommet. ​

 

3-timersopplegg om tanker og følelser for lærere.pptx

Her er et 3-timersopplegg (i Word-fil) tilpasset yrkesfag som kan brukes rett i klasserommet. Temaene er kjærlighetssorg og arbeidsmiljø. 

3-timersopplegg i yrkesfag.doc

Her er et 5-timersopplegg (i Word-fil) tilpasset norsk og samfunnskunnskap som kan brukes rett i klasserommet. Temaene er selvfølelse og følelser. Opplegget er laget i samarbeid med NDLA.

5 timers VIP-opplegg i norsk og samfunnskunnskap.docx

Her er et 2-timersopplegg med tilhørende PowerPoint-presentasjon som kan brukes rett i klasserommet. 

VIP presentasjon til klassebesøk

Sist oppdatert 26.06.2023