Spesialitet i akutt- og mottaksmedisin gir en bred og tung kompetanse ved akuttmottakene.

Breddespesialitet i akutt- og mottaksmedisin (AMM) ble tilgjengelig i Norge i 2019. Leger i spesialisering (LIS-leger) kan nå ta akutt- og mottaksmedisin som en del av deres utdanning, og Vestre Viken er utdanningsinstitusjon for denne utdanningen.

Publisert 30.08.2022
Sist oppdatert 10.01.2024
AMM- og LIS-leger
Bak f.v: Kristin Vo LIS AMM, Denijal Karamehic LIS AMM, Anders Thorne Narverud LIS AMM. Foran f.v: Ida Andersen LIS AMM, Cindy Treland Overlege AMM, Mats Thorrud Grinna LIS AMM, Kaia Bøygard LIS AMM, Jørn Rasmussen Seksjonsoverlege AMM

Legene med spesialitet i akutt- og mottaksmedisin er de første man møter på akuttmottaket, og de syntes godt da de er kledd i røde overdeler. De røde draktene markerer at de har spesialitet i akutt- og mottaksmedisin, og sørger for at de skiller seg ut blant andre leger og sykepleiere.

Jørn Einar Rasmussen, seksjonsoverlege ved akuttmottaket og Drammen sykehus og Sjefslege i Hæren, var Norges første spesialist i Akutt- og Mottaksmedisin. Nå er det ytterligere en lege ved Drammen sykehus som har fullført AMM utdanningen, i tillegg er det seks LIS-leger som er underveis. Rasmussen sier at AMM-legene på akuttmottaket ved drammen sykehus består av et ungt og lovende team. For å bygge en robust avdeling må man rekruttere goder leger, samtidig som vi skal utdanne våre egne AMM. Denne prosessen må nødvendigvis ta litt tid ettersom spesialiteten er ny, og foreløpig ikke en «hyllevare».
 
 – Vi har en veldig god og bred utdanning, og samarbeider nå med Helsedirektoratet om pilot for ny utdanningsplan. Det som er spesielt med Drammen sykehus er at vi får lov å jobbe i bredden. Der de andre sykehusene kun får jobbe med indremedisin jobber vi også med de andre faggruppene som ortopedi, kirurgi, gynekologi, skadekirurgi osv. Dette gir en veldig god og robust utdanning for AMM, sier Jørn Einar Rasmussen.
 
Rasmussen har lenge vært pådriver for at akutt- og mottaksmedisin skal være en tilgjengelig spesialitet ved sykehusene i Norge. Han mener spesialitet i akutt- og mottaksmedisin sørger for en bred og tung kompetanse, noe som er etterspurt ved to ulike tilsynsrapporter fra Helsetilsynet.
 
 – AMM-legene har akuttmottaket som endelig arbeidsplass, og ikke som et sted man jobber noen måneder før man skal videre i sin utdanning, slik er det for de andre faggruppene. Dette fører til en veldig stabil og tung kompetanse i akuttmedisin for disse legene, forteller Rasmussen.
 
Akutt- og mottaksmedisin vil sannsynligvis bli en spesialitet som er særskilt egnet for små og mellomstore sykehus, der en breddespesialist vil være tilgjengelig i akuttmottaket 24 timer i døgnet året rundt. Det er tydelig at akuttmottaket ved Drammen sykehus og overlege Rasmussen ønsker å gå foran. I tillegg til å være involvert i utarbeidelse av utdanningsplanen for akutt- og mottaksmedisin, er de også ivrige når det kommer til øvelser. Rasmussen forteller at de utfører store samvirkeøvelser på regelmessig basis. 

 – Her er Drammen sykehus unikt i nasjonal sammenheng. Det er ingen andre i Norge som utfører slike store øvelser på regelmessig basis, sier Rasmussen.
 
På disse samvirkeøvelsene er over 500 personer involvert, både sykehusansatte, Politiet, Forsvaret, Kommune og andre viktige aktører. Dette er viktig for å øve på samvirke og sivil-militæret samarbeid dersom det skulle oppstå en reell situasjon som krever innsats fra flere aktører samtidig. ​