Robot er på plass

Endelig er operasjonsroboten på Ringerike sykehus på plass. Første operasjon er planlagt til 30. april.

Publisert 18.03.2024
En mann i labfrakk

Det var i oktober at pengegaven på 20 millioner ble overrakt sykehuset av foreningen Venner av Ringerike sykehus. Gaven var finansiert av EWS Stiftelsen og Sparebankstiftelsene i Ringerike, Jevnaker, Lunner og Nittedal, og var øremerket til kjøp av en operasjonsrobot.

Les også: Vestre Viken takker ja til robotgave

Les også: Tok imot pengegave på 20 millioner kroner

Trening i simulator er allerede startet opp og første lege sertifiseres 17. april. Første operasjon er planlagt til 30. april.

Bidrar til styrket interesse og rekruttering

– Robotkirurgi vil bidra til å utvikle sykehuset til en attraktiv arbeidsplass for fremtiden, med en styrket rekruttering og interesse for forskning, utdanning og innovasjon innen robotkirurgien, sier avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling på Ringerike, Branislav Aazanjac.

Bruk av robotkirurgi vil bli avgjørende for kirurgisk innovasjon i årene som kommer. Den tekniske utviklingen av prosedyrer og behandling innen minimal-invasiv kirurgi (eks. kikkhullskirurgi) drives i hovedsak av robotkirurgi.

En mann i hvit frakk
Avdelingsoverlege Branislav Aazanjac sjekker ut den nye roboten.

Aazanjac forteller videre om forventingene fra fremtidige leger:

– Yngre spesialister og leger i spesialisering vil sannsynligvis forvente at deres karrierer økende grad omfatter opplæring i robotassistert kirurgi. Yngre kirurger vil derfor ha en naturlig forventning om å bli lært opp på robot og vil søke seg mot sykehus som har en klar utdanningsprofil innen robotkirurgi. For spesialister kan nærvær eller fravær av robot ha stor betydning når de skal vurdere fremtidig arbeidsplass. Det gjelder ikke bare for leger, men også for operasjonssykepleiere.

En person som står ved siden av en maskin

Flere fordeler for pasientene

Aazanjac sier at robotkirurgi fører til flere fordeler for pasientene:

  • Ved overgangen fra åpen kirurgi til stadig mer laparoskopi, er robotkirurgi et ytterligere skritt videre mot enda mer avansert skopisk og mini-invasiv kirurgi. Dette gjør at pasientene får enda mer skånsom og presis kirurgi.
  • Om avanserte inngrep blir mindre invasive kan det selvsagt påvirke liggetiden og gi kortere liggetid.
  • Med bedre teknologi ved inngrep er det grunn til å forvente redusert forekomst/omfang av anastomoselekkasje, arrbrokk og residivrater.
  • Det foreligger etter hvert gode studier på at robotkirurgi gir bedre onkologisk resultat og mindre komplikasjoner sammenliknet med laparoskopisk kirurgi.

Det har frem til nå vært lite eller ingen oppmerksomhet på ergonomi og slitasjeskader hos kirurgene.

– Ved robotkirurgi er ergonomi ivaretatt på en langt bedre måte for kirurgen. Tilbakemeldinger fra kirurger er at de opplever robotassisterte inngrep langt mindre belastende enn laparoskopi, avslutter Branislav Aazanjac.

 

 

 

 

 

 

Les også