Takker ja til robotgave

Styret i Vestre Viken har besluttet å takke ja til en pengegave som er øremerket til kjøp av en operasjonsrobot.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 01.10.2023
Sist oppdatert 18.03.2024
Et medisinsk symbol med en persons hånd som holder en sprøyte

Gaven er gitt under forutsetning at operasjonsroboten plasseres på Ringerike sykehus.

Det er foreningen Venner av Ringerike sykehus, EWS Stiftelsen og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal som har gitt gaven.

Sikre økt kapasitet

– Nytt utstyr og nye funksjoner må henge sammen med overordnede planer, både lokalt og regionalt. Derfor har vi brukt litt tid på denne saken, sier Anders Debes, fagdirektør i Vestre Viken HF. 

– Vestre Viken har behov for å øke kapasiteten innenfor de inngrepene som gjennomføres ved bruk av operasjonsrobot og den rause gaven setter oss i stand til å gjennomføre dette, sier han. 

Nå starter arbeidet med en konkret plan for hvordan operasjonsroboten skal bidra til økt kapasitet og hensynta Vestre Vikens strategiske behov og økonomiske og driftsmessige rammer, samtidig som betingelsene knyttet til gaven ivaretas.  

– Vi er takknemlige for gaven og skal gjøre en grundig jobb slik at operasjonsroboten blir brukt til det beste for våre pasienter, avslutter Debes.   

Gaven, som er på 20 millioner kroner, krever styrebehandling i Vestre Viken HF for å kunne aksepteres. Flere av sykehusene i Helse Sør-Øst har nylig gått til anskaffelse av denne typen utstyr, og det pågår en metodevurdering for å se på nytteeffekten av denne typen roboter. 

Fornøyd klinikkdirektør  

May-Janne Botha Pedersen er klinikkdirektør på Ringerike sykehus. Det er ikke hver dag hun får slike gaver. Hun er svært takknemlig.  

– Vi er utrolig heldige som har så rause venner – helt fantastisk, sier May-Janne Botha Pedersen. 

Pedersen håper gaven vil få betydning for pasienter fra hele Vestre Viken, ikke bare Ringerike. I tillegg forventer hun at anskaffelsen av roboten vil ha positiv effekt for rekruttering av ansatte til sykehuset.