Nyansatt fagsjef medisin ved Drammen sykehus

Gro Vik Knutsen startet som fagsjef medisin ved Drammen sykehus 1. mai 2021, og vil særlig ha oppgaver tilknyttet utvikling av det nye sykehuset i Drammen. Hun har videre et overordnet ansvar for klagesaksbehandlingen ved sykehuset.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 14.06.2021
Sist oppdatert 05.06.2023
Gro Vik Knutsen

Gro Vik Knutsen

​I samarbeid med de ulike avdelingene og klinikkdirektørens øvrige stab, vil hun jobbe med ulike oppgaver knyttet til drift, kvalitet og pasientsikkerhet.

- Jeg er veldig tilfreds med at vi har fått ansatt Gro Vik Knutsen som fagsjef medisin ved Drammen sykehus. Med sin formelle kompetanse og brede erfaring fra sykehus, tilsynsmyndighet og forvaltning vil hun gi et viktig bidrag i å videreutvikle kvalitet og pasientsikkerhet frem mot nytt sykehus, sier klinikkdirektør Britt Eidsvoll.

Gro Vik Knutsen er spesialist i indremedisin og geriatri og har en master i helseledelse fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet i Vestre Viken HF, hadde turnustjeneste ved Kongsberg sykehus på midten av 90-tallet og var inntil 2011 avdelingsoverlege ved avdeling for geriatri, slag og rehabilitering på Bærum sykehus. Deretter arbeidet hun fem år i Helsetilsynet og ledet blant annet Undersøkelsesenheten for oppfølging av alvorlige hendelser i helsetjenesten. En periode var hun også prosjektleder for innsatsområdet hjerneslag i Pasientsikkerhetskampanjen. Gro kommer nå fra en stilling som fagsjef i Helse Sør-Øst RHF, der hun særlig har arbeidet med forvaltning av avtalespesialistområdet og utvikling av denne delen av den offentlige spesialisthelsetjenesten.

- Jeg er veldig glad for å være tilbake i Vestre Viken HF i en stilling litt tettere på pasientbehandlingen, sier Knutsen. Hun håper at hennes kompetanse som kliniker, leder-erfaring og kjennskap til forvaltningen, kan benyttes til beste for god pasientbehandling ved Drammen sykehus. Hun ønsker også å bidra til et enda bedre samarbeid med de andre sykehusene i helseforetaket.

- Jeg gleder meg til å jobbe sammen med alle de kompetente og engasjerte ansatte ved Drammen sykehus, og setter stor pris på å ha blitt godt mottatt av nye kolleger i ulike funksjoner, avslutter den nye fagsjefen.