Digital oppfølging for barnediabetes

På Drammen sykehus er barnediabetes-teamet helt i front med videokonsultasjoner for oppfølging og opplæring – med gode resultater.

Publisert 02.05.2024
En person i hvit skjorte
Digital samtale: Wenche Lindberg Wang er diabetessykepleier på barneavdelingen ved Drammen sykehus og trives med å møte pasientene digitalt. – Det gir gode samtaler med barna når de er hjemme i trygge omgivelser, vi får en nær kontakt med pasientene våre, sier hun.  

Vi er ett av landene i verden med høyest forekomst av type 1 diabetes og den har vært økende de siste årene. I Norge var det 536 barn og unge som fikk diabetes i 2023, omkring 50 av disse ble diagnostisert i Drammen. På sykehuset har barnediabetes-teamet ansvaret for over 300 pasienter –  med tett oppfølging etter diagnose. 

I tråd med ISPAD sine retningslinjer for behandling av barnediabetes skal pasientene ha en poliklinisk oppfølging fire ganger i året. Mens det tidligere var utfordringer med å få time til riktig tid og lange ventelister, kan oppfølgingen nå gjennomføres med både fysisk og digitalt oppmøte. De digitale oppfølgingstimene er overført fra lege og gjennomføres av en diabetessykepleier


– Denne oppgavedelingen frigjør kapasitet slik at legen kan følge opp de diabetespasientene som har behov for tettere oppfølgning. Det blir også mer ledig kapasitet til andre pasientgrupper som legen følger, forteller Wenche.

– Det er valgfritt å samtykke til digitale konsultasjoner, men de fleste er veldig motiverte til å prøve «noe nytt» og en digital helsetjeneste. I praksis får pasientene tilbud om to digitale og to kontroller med fysisk oppmøte i året.

Fleksibelt og selvstendig

Det digitale behandlingstilbudet til barneavdelingen på Drammen sykehus favner om pasienter i hele Buskerud,  Asker og Bærum – og gjør at de slipper å reise inn til sykehuset for oppfølging.  Uansett hvor langt unna pasienten bor er tilbudet det samme. 

Et par skjermer med tekst på
Enkel pålogging: Pasient/pårørende får ett digitalt timebrev i Helse Norge eller per post. I brevet er det en lenke som fører de direkte inn til den digitale timen. Ved behov hjelper medarbeiderne våre pasienten med å logge på – slik at det skal være enklest mulig med digitalt oppmøte.
– Med videokonsultasjoner kan skoleungdom koble seg opp via mobilen og gjenomføre kontrolltime «der de er», slik at de unngår unødvendig fravær, det samme gjelder for pårørende som kan koble seg opp via mobil eller PC  fra jobb. Vi har fokus på at de skal bli selvstendige for å håndtere hverdagen som diabetespasient – og veileder i bruk av de forskjellige behandlingsalternativene etter behov.For de minste barna kan foreldrene f.eks. ha veiledningssamtaler, uten at barna er tilstede, sier den engasjerte diabetessykepleieren.
 
–For oss som jobber i barnediabetesteamet gir det også en selvstendighet og fleksibilitet i arbeidshverdagen, med muligheten for å følge opp pasientene  fra hjemmekontor.  Vi har også mange takknemlige pasienter og foreldre som er glade for mindre fravær på skole og jobb.


Grafisk brukergrensesnitt

Gode tilbakemeldinger: Barnediabetes-teamet har fått mange positive tilbakemeldinger etter innføringen av digital oppfølging. Ved å koble seg på videokonsultasjon kan pasientene få sin faste kontrolltime digitalt, eller bli guidet av helsepersonell om bruk av utstyr i diabetesbehandling – uten fysisk oppmøte på sykehuset.

 

Vestre Vikens Virtuelle sykehus

I Vestre Viken er det et mål å kunne tilby mer behandling og digital oppfølging hjemme – i vårt virtuelle sykehus, og til det beste for deg som pasient.

Les mer om våre digitale helsetjenester - i vårt virtuelle sykehus


Les også:

Digitale helsetjenester – der du er - Vestre Viken HF