Det bygges gangbro fra Brakerøya stasjon til nytt sykehus i Drammen

Det vil bli enkelt å ta seg til nytt sykehus i Drammen. I slutten av 2024 vil en ny gangbru fra Brakerøya stasjon over til sykehusområdet være på plass. Fra før er allerede en ny gang- og sykkelbru, rundkjøring og undergang under jernbanen tatt i bruk.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 21.08.2023
Sist oppdatert 11.01.2024

​En ny helsebydel

De kommende årende forvandles byggeplassene på Brakerøya til en helt ny helsebydel i Drammen. I tillegg til nytt sykehus med sine 122 000 m² bygges også Drammen Helsepark.

Helseparkens ulike bygg på til sammen 85 000 m² vil romme helsenæring, undervisning og kontorer, i tillegg til hotell, restauranter og caféer. Mange ansatte og besøkende skal til Brakerøya hver dag, og derfor er det viktig at det er enkelt å ta seg dit. 
 
Illustrasjonsbilde over nytt sykehus og gangbro fra Brakerøya

Illustrasjon: Dark arkitekter | Nordic arkitekter | 3D Estate

​Gangbro fra 2024

Nå starter arbeidet med å bygge gangbru fra stasjonen over til nytt sykehus. Den nye gangbroen bygges i stål og glass, og blir ca. 80 meter lang og fem meter bred. Det vil være både trapp og heis opp til broen fra begge sider. Våren 2024 skal broen heises på plass og i oktober samme år er det forventet at broen skal stå ferdig. 
 
Illustrasjonsbilde gangbro fra Brakerøya

Slik vil broen se ut fra adkomstplassen ved nytt sykehus. Illustrasjon: Dark arkitekter | Nordic arkitekter | 3D Estate

Hyppigere togavganger og ny busslinje

Brakerøya togstasjon ligger rett ved siden av det nye helseområdet. Fra 2026 er det planlagt at fire tog i timen, mot to i dag, mellom Drammen og Asker stopper på Brakerøya stasjon. I tillegg vil togene fra Vestfoldbanen og Kongsberg ha stopp på Brakerøya. Brakar har også lansert sine planer om en ny hovedrute mellom Mjøndalen og nytt sykehus, som vil ha hyppige avganger.