Kontakt oss

Telefon sentralbord: 03525
Fra utlandet: +47 32 80 30 00
Sentralbordet er åpent hele døgnet.

Du kan også ringe følgende 8-sifrede telefonnummer til sykehusene:

Bærum sykehus: 67 80 94 00
Drammen sykehus: 32 80 30 00
Kongsberg sykehus: 32 72 55 00
Ringerike sykehus: 32 11 60 00

Merk:

Det koster det samme å ringe, enten du benytter 03525 eller et 8-sifret nummer.

postmottak@vestreviken.no

Når du sender oss e-post, er det Dokumentsenteret som mottar e-posten og videresender den til rett person eller
avdeling.

Merk:

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Organisasjonsnummer: 894 166 762

Vestre Viken tar imot elektroniske fakturaer som elektronisk handelsformat (EHF).
Vestre Vikens EHF-nummer er det samme som organisasjonsnummeret: 894 166 762.

Guide for oppsett av faktura på EHF-format:

Se norsk brukerveiledning for oppsett av EHF-faktura

See the English user guide for how to set up an EHF-invoice

Leverandører som synes noe er uklart kan kontakte oss på: faktura@vestreviken.no

Har du motatt faktura fra oss som du mener det er feil på kan du sende en henvendelse til postmottak@vestreviken.no

MERK! Ikke send personsensitive opplysninger som pasientinfo over e-post. 

DNB Bank ASA
Kontonummer: 1506 91 85816
IBAN: NO06 1150 6918 816
BIC: DNBANOKK

​Hvis du ønsker kontakt med en av våre medarbeidere kan du ringe sentralbordet 03525.  Du kan også sende en e-post til postmottak@vestreviken.no, som blir videresendt til personen du ønsker å komme i kontakt med.

Se også:

Avdelinger og behandlingssteder A–Å

Avbestille eller endre time

For media

Innsyn i journalen din - rettigheter og fremgangsmåte

Leverandørkontakt

Varsling om kritikkverdige forhold

Si din mening

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester. Hvis du har vært pasient hos oss eller er pårørende til en som har vært det, setter vi stor pris på om du vil svare på en spørreundersøkelse. Du kan også sende oss et skriftlig forslag til hvordan vi kan forbedre oss eller en klage.
Hvordan opplevde du møtet med oss?
Person som holder hånden opp til øret.
Sist oppdatert 10.01.2024