Leverandørkontakt

Ved innkjøp skal lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter følges. Dette regelverket bidrar til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte.

​De grunnleggende krav er blant annet god forretningsskikk, høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling, og at det ikke skjer forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, og hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas.

Les om etiske retningslinjer for innkjøp og etisk samhandling

Alle møter skal være avtalt på forhånd i tråd med foretakets fullmaktsregime. Uanmeldte besøk på helseforetakene skal ikke finne sted.

Ledere på nivå 3; avdelingssjefer, har fullmakt til å godkjenne møteavtaler. Klikk på overskriften «Organisering» på nettsiden om foretaket for å laste ned organisasjonskart med oversikt over alle avdelingssjefer.

For å oppnå kontakt med en avdelingssjef, benytt e-postadresse etter følgende mal: fornavn.mellomnavn.etternavn@vestreviken.no
NB! Ikke bruk «æ», «ø »og «å» i e-postadressen, bruk i stedet , «ae», «o »og «a».

Vestre Viken tar imot elektroniske fakturaer som elektronisk handelsformat (EHF).
Vestre Vikens EHF-nummer er det samme som organisasjonsnummeret: 894 166 762.

Guide for oppsett av faktura på EHF-format:

Leverandører som synes noe er uklart kan kontakte oss på: faktura@vestreviken.no

Sist oppdatert 09.01.2024