videosamtale amk

Videosamtale med AMK og lege

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legebilen i Vestre Viken har mulighet til å bruke video i sine samtaler med pasienter. Tjenesten gjør helsepersonellet bedre i stand til å vurdere situasjoner og blir i stand til å yte riktigere hjelp.

Kontakt prehospitale tjenester

Videosamtale med AMK gjør det mulig for helsepersonell å se hva som skjer hos noen som er syke eller skadde. Dette er nyttig med tanke på å gi råd og velge rett behandlingsnivå. Løsningen gir også utrykkende lege mulighet til å se videostrømmen. 

Løsningen brukes der det ansees hensiktsmessig og utelukkende dersom pasienten eller den som ringer inn samtykker. Alle personvernhensyn er tatt og videoen blir ikke lagret i Vestre Viken sine systemer.

Løsningen har vært i drift en stund og erfaringene så langt er gode. Operatørene på AMK-sentralen erfarer at løsningen gir gjør dem bedre i stand til å vurdere pasienter og situasjoner, og dermed gi bedre og mer målrettet hjelp.

Pasientene på den andre siden opplever også god nytte av løsningen. Innringerne sier i sine tilbakemeldinger at det føles trygt at helsepersonell ser det samme som dem, og at det bidrar til felles forståelse mellom innringer og operatør.

En videreutvikling av tjenesten har også gjort det mulig for legebilen å se videoen som sendes til AMK. Legebilen er stasjonert i Drammen og er bemannet med anestesilege og paramedic. De rykker ut til de mest alvorlige hendelsene. Legene sier at det er svært nyttig å se video fra den syke eller skadde. Det gir mulighet for å gi bedre råd, og det gjør dem bedre i stand til å forberede seg på vei til pasienten. 

Teknologien har vist seg hensiktsmessig og erfaringene er gode. De tekniske løsningene gir muligheter for å utvide bruken. Allerede har enkelte legevakter tatt i bruk systemet. Teknisk sett er det få hindringer men det må bygges gode systemer rundt bruken slik at det blir trygt, nyttig og ivaretar pasientene på best mulig måte. 

Mer informasjon

Her kan du lese mer om løsningen, prosjektet og erfaringene

Les her om forsknings- og innovasjonsprosjekter i Vestre Viken

Slik ivaretas personvernet​

Her kan du se en video om den nye løsningen til AMK med videosamtale

     Sist oppdatert 21.02.2024