Videosamtale med AMK (113)

Et bilde sier mer enn tusen ord. Ordtaket er ytterst relevant for de som tar imot nødtelefoner. Strømming av video fra et sted eller en akutt situasjon, vil i fremtiden kunne gjøre AMK-operatørene i bedre stand til å gi riktig hjelp.

Et fremtidsrettet prosjekt til det beste for pasientene

Prosjektet «Videosamtale med AMK» skal gi AMK-operatørene i Vestre Viken mulighet til å starte en videosamtale med den som ringer for å få hjelp. Dette kan potensielt redde liv, og det vil gi Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) bedre muligheter til å disponere ressursene riktig. Muligheten til å kunne se det samme som innringeren gjør, vil gi operatøren bedre mulighet til å forstå situasjonen.

Se en video hvordan AMK-operatørene jobber under.​

 

 

Raskt, enkelt og sikkert

Løsningen skal AMK utvikle i samarbeid med firmaet Incendium AS i et innovasjonspartnerskap. Det skal sikre et verktøy som er raskt og enkelt å bruke, både for operatører og innringere. Det skal sikre best mulig videokvalitet, og skal tilfredsstille alle offentlige krav.

Løsningen skal ivareta taushetsplikt og personvernet både til innringer og helsepersonell, forsikrer prosjektleder og AMK-sjef Lise-Mette Lindland.

Det vil være innringer som skal avgjøre om AMK kan starte en videosamtale eller ikke.

Samtykke er et viktig prinsipp i helsevesenet. Derfor er det selvfølgelig at det er innringer selv som bestemmer om vi kan bruke dette, forteller Lindland.

Når samtykket er gitt er det AMK som starter videosamtalen.

Samarbeider med flere

Prosjektet hos AMK Vestre Viken er organisert som et innovasjonspartnerskap med støtte fra Innovasjon Norge. Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Prosjektet skal følges av mange. Blant annet vil Drammen legevakt være med for å se på relevansen for sine tjenester. Både AMK Telemark/Vestfold, AMK Innlandet og AMK Sørlandet er invitert til å teste og bruke løsningen

Månedlige oppdateringer

Vi ønsker å dele erfaringer fra og fremdriften i prosjektet til både følgevirksomheter og andre interesserte. Vi vil derfor komme med regelmessig oppdateringer om prosjektet og fremdrift på denne siden.
   

Mer om prosjektet

Vestre Viken har blitt tildelt midler fra Innovasjon Norge til å utvikle løsninger for prosjektet «Videosamtale med AMK» i samarbeid med næringslivet.

Det innovative prosjektet går nå inn i neste fase etter at Vestre Viken nå har inngått innovasjonspartnerskap med det danske selskapet Incendium AS og deres samarbeidspartnere, etter en omfattende offentlig anbudsprosess.

Målet er å lage en løsning for videosamtale som mellom innringer som ringer 113 og AMK-sentralen. Legevakten i Drammen er også en samarbeidspartner i prosjektet.

Riktigere forståelse av situasjonen

Videosamtale kan potensielt redde flere liv.

I tillegg til lyd vil video gi AMK-operatørene bedre situasjonsforståelse for å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv. Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell, forteller Lise-Mette Lindland, som er prosjektleder for «Videosamtale med AMK».

Det å kunne se det samme som innringer vil kunne føre til færre misforståelser – og kan gi operatøren på AMK en riktigere forståelse av situasjonen. Det er operatøren som initierer når videoanrop skal brukes.

Innovasjonspartnerskap – Et samarbeid mellom privat og offentlig sektor

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.  

I tillegg til pengestøtten som prosjektet har fått bistår Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Digitaliseringsdirektoratet med rådgivning og kompetanse i prosjektperioden.

Ved behov for akutt helsehjelp ringer publikum 113, og kommer i telefonisk kontakt med en operatør på AMK. Det å se det samme som innringer vil kunne hindre misforståelser som kan føre til tap av liv og helse, og gi operatøren på AMK en riktigere forståelse av situasjon. Misforståelsene kan oppstå på grunn av språklige utfordringer, tvetydighet, manglende beskrivelse om lokalisering og andre utfordringer med kommunikasjon. Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell. Samtidig må løsningen kunne ivareta krav til dokumentasjon som vil gjelde AMK.

Dagens IKT-løsninger på AMK består i hoved sak av tre adskilte software løsninger med tette integrasjoner. Disse løsningene har full nasjonal utbredelse:

 1. Integrated Communication and Control System (ICCS)
  er en server med betjeningsprogramvare og kommunikasjonsgrensesnitt både mot Nødnett og offentlig nett og utgjør kjernen i nødetatenes kommunikasjonssentralløsninger. ICCS gir operatøren oversikt over radioterminalressurser, radioterminalanrop, talegrupper og innkomne telefonsamtaler. 

 2. Akuttmedisinsk informasjonssystem (AMIS)
  er et hendelsesregisteringsverktøy og er en del av pasientens journal.

 3. Transmed
  sørger for at man kan se alle ambulanser i det integrerte kartet samt ha full oversikt over hvilke oppdrag som er knyttet til den enkelte ambulanse.

Prosjektet  er nå i utviklingsfasen og vil sammen med Inncendium med partner utvikle en videoløsning for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral.

Prosjektets faser er som følger:

 1. Behovskartlegging.
  Formålet er å få en forståelse for behovet og utfordringen som skal løses.

 2. Markedsdialog.
  Formålet er å gi potensielle leverandører en god forståelse av utfordringen og behovet, å få kunnskap og innspill fra potensielle leverandører om mulighetsrommet og alternative, innovative løsninger.

 3. Konkurranse.
  Formålet er å velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå innovasjonspartnerskap.

 4. Utvikling av ny løsning.
  Formålet er tett samarbeid og utvikling av konkrete løsninger og tjenester som kan kjøpes inn av offentlig part.

 5. Kjøp av utviklet løsning.
  Formålet er å kjøpe løsninger som er utviklet og som svarer til avtalte resultat 4.

Her kan du se prosjektets faser visuelt fremstilt i en PDF

Prosedyren Innovasjonspartnerskap brukes ved anskaffelse av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Innovasjonspartnerskapet legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør.

I forhold til andre prosedyrer i anskaffelsesregelverket har innovasjonspartnerskap følgende særtrekk:

 • Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet.
 • Det kan inngås innovasjonspartnerskap med én eller flere leverandører.
 • Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål.
  Etter hver fase skal delmål evalueres, før man går videre til neste fase.
 • Oppdragsgiver kan, basert på ikke oppnådde delmål, avslutte innovasjonspartnerskapet.
 • Oppdragsgiver har mulighet til å anskaffe den ferdige løsningen som er utviklet gjennom innovasjonspartnerskapet uten å gå ut i ny konkurranse.

Oppdragsgiver vil betale vederlag underveis i utviklingsprosessen til leverandørene som deltar i partnerskapet.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt:

Prosjektleder Lise-Mette Lindland
SBLLIS@vestreviken.no
Mobil: 926 68607

Innovasjonsrådgiver Anne Bergland
anne.bergland@vestreviken.no
Mobil: 934 01 507

Nyheter om prosjektet

  Sist oppdatert 04.07.2023