Klinikk for prehospitale tjenester

Prehospitale tjenester (PHT) er en tverrgående klinikk som leverer tjenester til både spesialist- og primærhelsetjenesten, samt direkte til publikum. PHT er en beredskapsorganisasjon som skal balansere sin drift mellom å tilby befolkningen akuttmedisinsk prehospital beredskap og behandling, samt effektiv pasienttransport med luftambulanse, ambulanse, helseekspress, helsebuss og taxi.

Tjenesten jobber systematisk med å prioritere rett hastegrad og transportmiddel etter pasientens behov. Kjerneoppgavene er akuttmedisinsk nødmeldetjeneste (AMK), akuttmedisinsk beredskap (ambulanse, luftambulanse, helseekspress og helsebuss), pasienttransport og utdanning av fagarbeidere i ambulansefag. PHT har ansvaret for alle kommunene i Buskerud, Svelvik og Sande i Vestfold og Jevnaker i Oppland.

Kontakt

Sentralbord:

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Fasadebilde av Grønland 32 i Drammen.

Grønland 32, Drammen

Grønland 32

3045 Drammen