En person som går på en gate

Digital oppfølging - EMestring

eMestring tilbyr veiledet internettbehandling til deg som sliter med panikklidelse, sosial angst eller depresjon

Kontakt klinikk for psykisk helse og rus

Vestre Viken tilbyr gjennom eMestring veiledet internettbehandling til deg som sliter med panikklidelse, sosial angst eller depresjon.

Behandlingene tilbys av de distriktspsykiatriske sentrene. Kontaktinformasjon finner du her:

Drammen DPS

Bærum DPS

Asker DPS

Kongsberg DPS

Ringerike DPS

I forbindelse med bruk av behandlingsprogrammene i eMestring kan det dukke opp utfordringer knyttet til tilgang, pålogging eller annen bruk av behandlingsprogrammet.

Her er noen tips og triks:

Innlogging

IDporten brukes til innlogging. Dette er samme type innlogging som i nettbanken din eller offentlige tjenester som Altinn, Helsenorge.no etc. Mangler du tilgang til innloggingsmulighetene, står det hvordan disse kan bestilles via din bank eller andre leverandører.

Problemer med innlogging første gang

Innlogging er ikke tilgjengelig før du har fått en SMS fra sykehuset om at du kan starte opp i eMestring.
Har du fått SMS, men innlogging fungerer ikke? Det er trolig gjort en feilregistrering av profilen din. Ring DPS der du møtte din behandler og gi beskjed, så skal dette rettes dette opp.

Hva er hva i programmet?

Hvert behandlingsprogram består av moduler som inneholder modulsider med ulike tema du skal lese. Det er også hjemmeoppgaver til hver modul. I tillegg kommer det arbeidsark flere ganger gjennom hele forløpet, og ulike spørreskjema knyttet til behandlingsprogrammet.

Tekst og innhold lastes ikke ordentlig inn

Oppdater nettleservinduet med ↻ (eller F5 på tastaturet). Trykk eventuelt på hjem-symbolet (huset) for å komme tilbake til oversiktsbildet.

Tilgang til nye moduler underveis

eMestring er veiledet internettbehandling. Det er behandler som deler tilgang til neste modul når du er ferdig med innhold og oppgaver. Det beregnes normalt en uke arbeid per modul. Din behandler sier fra ved oppstart hvilke dager de vanligvis er innlogget og følger ditt behandlingsløp.

Meldingstjeneste og kontakt med behandler

Bruk først og fremst meldingstjenesten i programmet til å holde kontakt med din behandler underveis, om du har spørsmål eller noe du ønsker å formidle. Behandler vil opprettholde kontakten. Om nødvendig kan behandleren også ta kontakt med deg på telefon eller sette opp en ordinær samtale underveis

Husk at dette ikke en en chat hvor behandler leser meldinger umiddelbart. Har du flere spørsmål om tilstanden din som trenger rask avklaring, anbefaler vi deg å ringe DPS.

Bibliotek og innsendte skjema

Tekstmaterialet du leser og leverer i behandlingsprogrammet legges i et bibliotek du finner inne i eMestring. Her finner du utskriftsvennlige versjoner av modulene du er ferdig med. Dette vil også være tilgjengelig i seks måneder etter avsluttet behandling.

Forskning

Alle pasienter som mottar behandling hos eMestring blir bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlingen i forskning. Dette for at vi skal kunne evaluere og videreutvikle behandlingstilbudet.

Alle data blir anonymisert og kan ikke identifiseres. eMestring inkluderer evaluering av behandlingseffekt og forskning.

Følgende forskningsspørsmål blir undersøkt:

 • Hva er effekten av assistert internettbehandling i ordinær klinisk praksis?
 • Hva kjennetegner de som har nytte av assistert internettbehandling i ordinær klinisk praksis?
 • Hva er de helseøkonomiske konsekvensene av å bruke assistert internettbehandling i ordinær praksis?

Til sammen gir dette betydelig bidrag til nasjonal og internasjonal forskningslitteratur.

Du vil få informasjon om hvordan samtykke til forskning i oppstartsamtalen med behandler. Levér skriftlig samtykke i resepsjonen på DPS, eller send per post.

Teknisk brukerstøtte

Tekniske feil kan oppstå, og vi ønsker å løse disse raskest mulig for at du skal kunne bruke behandlingsprogrammet på en god måte. Er det tekniske problemer du ikke får løst via din behandler på DPS, kan du sende e-post til emestring@siv.no. Beskriv kort utfordringen du har.

Husk at sensitive data ikke skal sendes på e-post. Ikke send tekst eller bilder med brukernavn, personnummer eller passordinformasjon på e-post.

 

Behandlingsinformasjon:

  Panikklidelse

  Panikklidelse er en tilstand der man gjentakende ganger får panikkanfall som er kjennetegnet av flere av de følgende symptomene; hjertebank, føle seg svimmel, skjelving, trykk i brystet, svette, følelse av uvirkelighet eller kvalme eller urolig mage.
  Informasjon om veiledet internettbehandling for panikklidelse
  Siluett av mann bak glass

  Sosial angst

  Hovedkjennetegnet ved sosial angst er en sterk redsel for situasjoner der man føler seg vurdert eller gransket av andre. Man er redd for å gjøre noe som kan føre til at man kjenner seg ydmyket, flau eller havner i en pinlig situasjon. Redselen kan gjelde i en eller noen få bestemte situasjoner.
  Informasjon om veiledet internettbehandling for sosial angst
  Deprimert person

  Depresjon

  Hovedsymptomene på depresjon er tristhet mesteparten av tiden, nedsatt interesse for ting du liker til vanlig, mindre initiativ og følelsen av å være veldig trøtt. Depresjon er veldig vanlig og rammer omtrent 17 prosent av befolkningen i løpet av livet.
  Informasjon om veiledet internettbehandling for depresjon
  Deprimert kvinne
  Sist oppdatert 03.04.2024