Ringerike DPS

Ringerike distriktpsykiatriske senter (DPS) tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser og rusavhengighet til den voksne befolkningen i Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Flå, Nes, Gol, Ål, Hemsedal, Hol og Jevnaker kommune.

Vi gir akutt og planlagt behandling.


Vi tilbyr kartlegging, utredning og behandling til voksne med psykisk sykdom, enten poliklinisk, ambulant eller ved døgnopphold.


Ungdom og voksne med avhengighetsproblematikk gis poliklinisk utrednings- og behandlingstilbud.

Kontakt

Telefon

Sentralbord:

03525
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Direkte:

32 11 65 00
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi tilbyr behandling på fire steder. I Arnold Dybsjords vei 1 i Hønefoss, i Skinnillveien 56 på Røyse, i Gordon Johnsons vei 2 i Vikersund og i Helsetunvegen 15 på Ål. Se lenker til høyre.  
 
Et hus med plen og trær

Gordon Johnsens vei 2, Vikersund

Gordon Johnsens vei 2

3370 Vikersund

En bygning med parkeringsplass

Hallingdal sjukestugu

Helsetunvegen 15

3570 Ål

Ringerike sykehus, DPS-bygget

Arnold Dybsjords vei 1

3511 Hønefoss

Røyse

Skinnillveien 56

3530 Røyse