Behandling

Digital oppfølging av premature – DigiHopp

Med DigiHopp ønsker vi å videreføre vårt familiesentrerte fokus ved å tilby familier med prematurfødte barn å være hjemme den siste tiden av oppholdet med telemedisinsk behandling fra Nyfødt intensiv ved Drammen sykehus.

Dere som allerede benytter dere av denne behandlingen kan få mer detaljert informasjon på denne siden: DigiHopp.

Vi vet at for tidlig fødte barn og deres familier kan oppleve det belastende å bo på Nyfødt intensiv, spesielt de som har et langt sykehusopphold. Det kan også være utfordrende med tanke på familie- og dagliglivet, for eksempel ved adskillelse fra søsken eller andre viktige omsorgspersoner.
 
Målgruppen for DigiHopp er familier med for tidlig fødte barn som ikke lenger trenger kontinuerlig overvåkning eller annet medisinsk utstyr, men som har ernæringssonde og trenger tid til å bli moden nok til å spise selv.

Ved hjelp av videokonsultasjoner og egenregistreringer tilbyr vi en trygg oppfølging av barn og familier som ønsker å være hjemme. Vi ønsker også å bidra til en god overgang til videre oppfølging fra helsesykepleier i kommunen.

Flere sykehus i Norge tilbyr tidlig hjemreise for premature barn med sonde og noen tilbyr telemedisinsk behandling. Virtuelt hjemmesykehus ved Sykehuset i Vestfold er en av disse, og vårt tilbud baserer seg på denne modellen

 
DigiHopp 1.png

Illustrasjon: A. K. Lysgaard/Sykehuset i Vestfold

Hvem kan få tilbudet?

Barnet må veie over 1800 g, være over 34 uker, og i tillegg være medisinsk stabil før dere kan reise hjem.

Digital hjemmeoppfølging tilbys familier som har mulighet til å ha to omsorgspersoner hjemme og bor under én times avstand fra sykehuset. Dere må ha mulighet til å reise til sykehuset med barnet på kort varsel. I tillegg må dere snakke og forstå norsk eller engelsk, samt ha tilgang til en smarttelefon/nettbrett eller datamaskin. 

Dersom dere oppfyller kriteriene og det er ledig kapasitet i teamet, vil dere få tilbud om Digital hjemmeoppfølging.

Hvordan foregår det? 
Dersom barnet og familien oppfyller kriteriene, vil familien få informasjon om tilbudet DigiHopp. Dette er et frivillig tilbud. Det er ansvarlig barnelege som avgjør om familien kan tilbys dette og når barnet kan skrives ut fra sykehuset. 

Dersom dere ønsker å benytte dere av tilbudet, vil det bli gitt opplæring av lege og sykepleier slik at dere kan håndtere bruk av ernæringssonde og gjøre vurderinger av barnets spiseutvikling hjemme. I tillegg vil dere lære hvordan dere skal bruke digitale løsninger for hjemmeoppfølging.

Før dere reiser vil dere ha samtale med sykepleier fra DigiHopp-teamet hvor det lages avtaler om oppfølgingen. Vanlig oppfølging er tre videokonsultasjoner ukentlig i starten som tilpasses etter behov. Det vil gjennomføres en test av de digitale løsningene før utreise. 

Hjemme skal dere registrere opplysninger om barnet etter avtale med sykehuset, som barnets vekt, temperatur, bleieskift, hvor mye det spiser eller får på sonde. 

DigiHopp-teamet vil være tilgjengelig mandag, onsdag og fredag fra kl.08:00-15:00. Det vil være mulighet for å ringe Nyfødt intensiv hele døgnet.

Før

Forberedelser hjemme

Før dere reiser hjem må dere ha klar soveplass, stelleplass, bilstol, klær, bleier, tåteflasker eller morsmelkerstatning dersom dere bruker dette og vitaminer (og eventuelt jern eller andre medisiner).

Forberedelser på sykehuset

Dere vil få låne brystpumpe fra avdelingen. 

Spedbarnsvekt og forbruksutstyr til sondemating får dere utlevert fra avdeling for behandlingshjelpemidler. 

Vi vil være behjelpelig med å hente utstyr til dere før dere reiser.

Dersom det er behov for mer utstyr hjemme kontakter dere behandlingshjelpemidler direkte på telefon 32 80 38 00/behandlingshjelpemidler@vestreviken.no

Under

Digitale løsninger

Videokonsultasjoner

Videokonsultasjoner foregår i virtuelle møterom via Norsk Helsenett (Join), som er en sikker digital arena hvor dere kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg måte. De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonsultasjoner som for andre konsultasjoner. Det gjøres ikke opptak og data blir ikke lagret.

Du får en invitasjon til videokonsultasjonen via en SMS på din telefon. I den finner du en lenke til din videokonsultasjon. 

Hvordan starte videokonsultasjon:
 
 • Sjekk at kamera og lyd er slått på og kontroller at lyset i rommet er godt. 
 • Skriv inn https://join.nhn.no i adressefeltet. Vi anbefaler å bruke en nettleser som Microsoft Edge eller Google Chrome. Husk å lukke alle andre programmer på telefon, nettbrett eller PC før konsultasjonen.
 • Skriv inn navnet ditt og trykk ok. 
 • Trykk på video-ikon og tast inn det sekssifrede nummeret dere har fått på sykehuset.
 • Dersom du får tekniske problemer, kan det hjelpe å koble opp på nytt. Hvis dette ikke hjelper, ring nummeret til DigiHopp som står på visittkortet. 
 • Hvis din behandler er forsinket til din konsultasjon, vil behandleren høre og se at du «banker på». Når behandler er klar, slippes du inn i videokonsultasjonen. Hvis forsinkelsen er over 15. min, kobles du ned. Koble deg da til på nytt. 
 • Dersom du ikke dukker opp til avtalt tid i møterommet og ikke har sagt fra, kan det hende at behandler ringer deg på telefonen. 

Etter

Når barnet spiser alt selv og går tilstrekkelig opp i vekt, avvikles oppfølging fra DigiHopp.  Vi tilstreber at helsesykepleier fra kommunen er med på en av de siste videokonsultasjonene for en god overføring.

Dersom dere godkjenner det, vil en sykepleier fra DigiHopp skrive en sammenfatning av oppfølgingen dere har fått og sende dette til helsesykepleier i kommunen. Der det er aktuelt vil barnet følges videre på Prematurpoliklinikken.
 

Innlevering av utstyr

Vi setter pris på om dere er raske med å levere tilbake utstyr, slik at nye familier kan få tilbud om hjemmeoppfølging.

Brystpumpe og vekt skal leveres direkte til Seksjon for behandlingshjelpemidler. Innlevering avtales ved å ta kontakt på tlf. eller mail: tlf.32 80 38 00/behandlingshjelpemidler@vestreviken.no
Behandlingshjelpemidler holder til 50 m fra hovedinngangen på Drammen sykehus, i krysset der du svinger inn fra Dronninggaten. Se skilt Behandlingshjelpemidler på veggen.  

Forbruksmateriell skal ikke leveres tilbake.

Når dere har avsluttet oppfølgingen fra DigiHopp, er vi takknemlig hvis dere kan komme med tilbakemeldinger via Vestre Viken sine nettsider.

Kvalitetskontroll: Dere vil blir spurt om samtykke til å bruke opplysninger registrert om dere i kvalitetskontroll av tilbudet, samt deltakelse på spørreundersøkelse i etterkant.
 

Hjemreise

Når dere reiser fra sykehuset er dere formelt utskrevet fra Nyfødt intensiv. Mandag, onsdag og fredag mellom kl. 8:00-15:00 vil en sykepleier fra DigiHopp-teamet være tilgjengelig. 

Dere kan ringe Nyfødt intensiv hele døgnet for å få snakke med vakthavende sykepleier som kan konferere med barnelege ved behov. Barnet vil ha åpen retur til seksjonen dersom det skulle være nødvendig med medisinsk vurdering av barnet eller en innleggelse. Ved behov for ny sonde, må barnet komme til sykehuset for å få lagt ned denne.

DigiHopp-teamet:

 • Cecilie Dalby Evensen, barnesykepleier
 • Kari Eritsland, barnesykepleier
 • Marie Werenskiold, sykepleier
 • Flore Le Marechal, seksjonsoverlege Nyfødt intensiv
 • Tobias Reiering, overlege Nyfødt intensiv

Kontakt

Drammen sykehus Nyfødt intensiv, Drammen sykehus

Kontakt Nyfødt intensiv, Drammen sykehus

Oppmøtested

Ta heis A til 11. etasje.
En by med mange bygninger og trær

Drammen sykehus

Dronninggata 28

3004 Drammen

Transport

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Plass på bussen bestilles enten via Pasientreiser hvis det er trafikalt grunnlag, eller via ansvarlig behandler (lege) hvis det er medisinsk årsak til å reise med bussen.​ 

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

​Offentlig transport til og fra Drammen sykehus

Besøksadresse: Dronninggata 28, Drammen.

Drammen sykehus ligger i gangavstand fra Drammen sentrum. Fra togstasjonen i Drammen tar det 15-20 minutter å gå. Du kan ta buss til sykehuset. Stoppestedet heter "Drammen sykehus".

Parkering ved Drammen sykehus

Generell info

Det er flere parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til sykehuset, men det er stort press på disse. Derfor anbefaler vi at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

Les skiltene nøye og se parkeringskart på området.

Klikk deg inn her for å lese mer om parkering ved Drammen sykehus​

Praktisk informasjon

​Apotek på Drammen sykehus

På apoteket ved Drammen sykehus får du ekspedert resepter og kjøpe reseptfrie legemidler og sykepleieartikler.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Apoteket finner du til venstre når du kommer inn hovedinngangen på sykehuset.

Besøkstidene er fra Kl. 13:00-14:00 og 17:00-19:00 alle dager.

Foreldre med søsken har adgang hele døgnet.​

Vi ber om at du venter med å komme på sykebesøk hvis du selv er syk, for eksempel har omgangssyke eller er forkjølet.

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel, som du kan lese mer om på helsenorges nettsted

I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.


​Blomster på Drammen sykehus

Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehus, men på grunn av allergier og infeksjonsfare er noen avdelinger blomsterfrie. 

Det er ikke er tillatt med blomster på følgende avdelinger:

 • Medisin 2
 • Medisinsk intensiv
 • Nyfødt intensiv
 • Kirurgisk intensiv
 • Ortopedisk sengepost

 Info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Før du blir utskrevet fra behandlingsstedet skal du ha en samtale med helsepersonell. I samtalen oppsummeres behandlingen du har fått og hva du må være oppmerksom på de neste dagene.

Vi forteller deg også hva som er planlagt hvis du skal ha videre oppfølging på sykehus, hos fastlege, om du skal ha hjemmesykepleie eller om du skal på en institusjon.

Følgende kan være viktig for deg å vite om før du drar:

​Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du blir utskrevet bør du få vite:

 • Om medisinene dine påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr.
 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen.
 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen.

Dette bør du spørre helsepersonellet om før du blir utskrevet:

 • Hva er det som er mitt hovedproblem?
 • Hva er det jeg selv skal passe på?
 • Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?

Før du reiser bør du sjekke at du:

 • forstår hva du har vært lagt inn for og hvilken diagnose og behandling du har fått hos oss.
 • vet hvilke medisiner du skal ta etter utskrivelse, at du vet hvorfor og hvordan du skal ta dem og at du har fått medisinliste og resepter.
 • vet hva du skal være oppmerksom på etter utskrivelse.
 • vet hvem du skal kontakte hvis du har spørsmål om oppholdet hos oss.
 • vet om du skal til oppfølging eller kontroll på behandlingsstedet, eller hos fastlege, og om du skal bestille time selv.
 • vet om utstyr eller andre hjelpemidler du trenger er bestilt samt når og hvordan det blir levert til deg.
 • har fått tilstrekkelig veiledning og opplæring i bruk av hjelpemidler og utstyr.

​Kiosk og kafé på Drammen sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende har mulighet til å kjøpe mat i kafeene på sykehusene. Her finner du også lesestoff og andre typiske kioskvarer.

Åpningstider

Normale åpningstider for Kantine/Kafé:

Mandag–fredag: kl. 08:00–15:00.
Lørdag–søndag: stengt.

Stengt røde dager i påsken.

Stengt alle røde dager i mai. 

 

Kiosken ved Drammen sykehus

​Mandag–fredag: kl. 08:00–19:00.
​Lørdag–søndag: kl. 11:00–18:30.​

Åpningstider for kiosken i påsken 2024:

Skjærtorsdag: 11:00–18:30.
Langfredag: 11:00–18:30.
Påskeaften: 11:00–18:30.
1. påskedag: 11:00–18:30.
2. påskedag: 11:00–18:30.

Mat og drikke til inneliggende pasienter

Som pasient hos oss får du alle måltidene servert. Det finnes også mulighet for selvbetjening i enkelte avdelinger. Måltidenes innhold og når de serveres vil variere fra avdeling til avdeling. Informasjon om dette får du på avdelingen der du er innlagt.

Allergier og spesielle behov

Vi tilbyr kost ut fra sykdomstilstand og diagnose, mat med tilpasset konsistens og tilpasser måltidet til pasientens behov når det er nødvendig.

Dokumentasjon og oppfølging av ernæring

For å ivareta pasientens behov har vi tilrettelagt for screening av ernæringsstatus hos alle inneliggende pasienter. Vi dokumenterer ernæringsstatus, ernæringsplan og ernæringsinntak. Dette føres i pasientjournalen for å kunne gi best mulig oppfølging.​

​Minibank på sykehuset

Sykehuset har ikke minibank. Du kan betale med kort og ta ut penger i sykehusets kiosk.

​Enkelte pasienter tåler ikke parfymelukt. Derfor har Vestre Viken prosedyre for uniformbruk, der helsepersonell i hvit eller grønn uniform ikke skal bruke parfyme. Det er derimot ikke totalt parfymeforbud for pasienter og pårørende, annet enn ved Lungeposten (Medisin 2) ved Drammen sykehus. På avdelinger med kreft- eller lungepasienter blir det påpekt at man bør vise hensyn dersom besøkende har sterk parfymelukt. Dersom en pasient ikke tåler parfyme legger vi til rette for å ivareta pasienten så godt som mulig i forhold til dette hensynet.

​Vi har ikke hotell for pasienter og pårørende ved sykehuset.

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Sykehusene i Vestre Viken er røykfrie. Det er totalforbud mot å røyke inne, og ute er det kun tillatt å røyke på anviste plasser.


Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester – enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

 • ​Ta med den faste medisinen du bruker. Det kan ta tid å få tilsvarende medisin fra apoteket.
 • Morgenkåpe eller romslig treningsbukse med strikk i livet som kan reguleres.
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å gå barbeint i sykehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemidler du er avhengig av: for eksempel stokk, krykker, rullator og rullestol.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video som et minne fra tiden ved et behandlingssted. Det blir som regel tillatt så lenge det kun er et sted, deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet eller tatt opp og alle synes det er ok.

Samtidig er det viktig å vite at behandlingsteder ikke er offentlige rom og at det kan være folk som ikke ønsker å bli fotografert, filmet, eller at lyd blir tatt opp av dem. Inne på behandlingssteder skal personvernet ivaretas og folk har rett til å forbli anonyme hvis de ønsker det. På behandlingssteder er det ikke lov til å ta bilder av, filme, eller ta lydopptak av medpasienter, besøkende eller ansatte uten at de har gitt tydelig samtykke til det først.

Bakterier

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Virus

Her kan du se info om koronavirus, pandemien, våre tiltak for å bekjempe den, hva du skal gjøre om du har time hos oss m.m.