En mann og kvinne i medisinsk skrubb

Psykisk helsevern for barn og unge

Vestre Viken har egne avdelinger som tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern til barn og unge (0-18 år). På denne siden kan du lese mer om psykisk helsevern i Vestre Viken, og dine rettigheter som pasient.

I avdelingene våre jobber det ulikt helsepersonell som kan mye om ungdom med psykiske helseproblemer og lidelser. Hos oss vil du møte leger, psykologer, sykepleiere, pedagoger, sosionomer, vernepleiere og andre personer med relevant helseutdanning. 

Psykiske plager kan utvikle seg til mer alvorlige lidelser. For eksempel depresjon, sterke angstsymptomer eller psykotiske symptomer som gjør at du mister kontakt med virkeligheten. Da kan du trenge hjelp i psykisk helsevern for barn og unge. 

Du må bli henvist fra fastlege, psykolog eller barnevernsleder for å få hjelp i psykisk helsevern for barn og unge. 

Slik kan du få hjelp av BUP:

Psykisk helsehjelp for barn og unge - helsenorge.no

Les mer om nasjonalt pasientforløp for psykisk helse og rus på helsenorge.no

BUP står for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, og brukes for de seksjonene som kun behandler på dagtid. BUPA står for Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, og brukes for avdelinger som har døgntilbud.

Vi har fem poliklinikker og en sykehusseksjon. Poliklinikkene tilbyr kun dagbehandling, mens sykehusseksjonen er åpen hele døgnet.

Poliklinikkene

BUPA har fem poliklinikker som utreder og behandler deg med psykiske helseproblemer frem til du er 18 år. På poliklinikkene har vi også øyeblikkelig hjelp. Poliklinikkene har åpningstid kl. 08:00-15:30, og har ikke døgntilbud.

Poliklinikkene har noe som vi kaller for FACT ung-team. Dette er team som tilbyr litt mer kompleks hjelp til deg som har behov for det. Teamene kommer til deg der du er, i stedet for at du behøver å komme til poliklinikkene. FACT ung-teamene samarbeider med flere helsetjenester, slik at vi lettere kan tilpasse hjelpen slik du trenger den. Det er helsepersonell som avgjør om det er aktuelt å få hjelp av FACT ung-teamene.

BUPA har også en spesialpoliklinikk som utreder og behandler barn og unge (0-18 år) i hele Vestre Viken sitt opptaksområde med psykiske problemer og yter hjelp til deres familier. Pasienter blir henvist hit fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike, eller fra øvrige seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), for spesialisert utredning og behandling. 

 • Drammen BUP gir tilbud til deg i Lier kommune, Drammen kommune og Holmestrand og holder til i Rådhusgata 33 i Drammen
 • Asker BUP gir tilbud til deg i Asker og holder til i 5. etasje i Asker kulturhus, inngang “Kontorene” i Kirkeveien 206 A.
 • Kongsberg BUP gir tilbud til deg i Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Øvre Eiker og holder til i Klems gate 11 ved Kongsberg sykehus.
 • Bærum BUP gir tilbud til deg i Bærum og holder til i Sykehusveien. 34 på Gjettum (Bærum gamle sykehus).
 • Ringerike BUP gir tilbud til deg i Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Nes, Ringerike og Ål og holder til i eget bygg ved siden av Ringerike sykehus.


BUPA Sykehusseksjon

BUPA Sykehusseksjon har tre enheter;

Enhet for akuttpsykiatri

Enhet for spiseforstyrrelser 

Enhet for psykoselidelser

Dersom det er nødvendig blir du henvist til BUPA Sykehusseksjon fra Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP, eller BUPA Spesialpoliklinikk.

Om du blir henvist til BUPA Sykehusseksjon vil vi samarbeide med deg og dine foreldre for å lage en utrednings- og behandlingsplan for ditt opphold. Behandlingen består blant annet av samtale med lege/psykolog, veiledning og aktiviteter. Noen ganger er det riktig å få medisin, og da hjelper vi med å finne riktig medisin for deg. Målet er å forstå hvordan du har det, og sammen finne ut hvordan du kan få det bedre.

For mer informasjon om dine rettigheter, se informasjon fra Helsedirektoratet: Rettigheter i psykisk helsevern for deg under 16 år eller Rettigheter i psykisk helsevern for deg mellom 16 og 18 år, eller spør oss.

 • BUPA Sykehusseksjon, enhet for akuttpsykiatri tar imot deg mellom 0-18 år som er alvorlig syk og har behov for øyeblikkelig hjelp. De fleste som kommer hit blir som oftest sendt hit av fastlegen, legevakten, barnevernstjenesten eller en av våre poliklinikker. BUPA, seksjon for akutt holder til i Valbrottveien 23 på Åassiden i Drammen. 
 • BUPA Sykehusseksjon, enhet for psykoselidelser tilbyr innleggelse eller ambulant oppfølging for ungdom som trenger utredning av alvorlig psykisk lidelse, som psykose og bipolare lidelser. Vi holder til i Valbrottveien 17 på Åssiden i Drammen.
 • BUPA Sykehusseksjon, enhet for spiseforstyrrelser tilbyr intensiv poliklinisk oppfølging eller innleggelse for ungdom som trenger behandling av alvorlig spiseforstyrrelse. Vi holder til i Dr Høstsvei 35 på Gjettum i Bærum.

Her finner du oversikt over de forskjellige behandlingene og behandlingsstedene.​

Hva skjer når jeg blir lagt inn på akuttsengepost ?

Før du kommer til BUPA vil vi motta en henvisning. Dette kan for eksempel være fra fastlegen din, legevakten, barneverntjenesten eller sykehuset. 

Når du kommer til avdelingen vår vil du og forestatte/foreldre først ha en vurderingssamtale med en behandler og miljøterapeut. Etter dette vil du ha en legeundersøkelse, ved behov tas det blod- og urinprøve.

Foreldre/foresatte blir lagt inn på avdelingen med deg, dersom ikke annet er avtalt. Vi går igjennom bagasjen til deg og foresatte. Det er lov med private ting, men det er ikke alt som er lov. Vi vurderer hva du kan oppbevare på rommet og hva vi oppbevarer på vaktrommet. Har du egne medisiner vil vi passe på disse, du får de medisinenne du trenger fra avdelingen. Ladere og ledninger må leveres inn, og elektronikk lades på vaktrommet. Disse reglene gjelder også foresatte. 

Det er alltid personell på avdelingen, og du får en kontaktperson ved hvert vaktskift. Du kan ha besøk, og dette planlegges sammen med personalet.

 

Her finner du brosjyre om innleggelse på akuttsengepost, og hvordan det er å være innlagt her (PDF).

Som barn og ungdom påvrikes man når noen i familien er syke. Da er det viktig at de voksne er åpne og ærlige om hva som skjer og at du som ung har en forståelse av hva det innebærer å være pårørende.

Det finnes flere alternativer for deg som er pårørende og trenger noen å snakke med. Pårørendesenteret​ har både hjelpetelefon og hjelpechat som kan brukes anonymt. 


Unge pårørende er en nettside for deg som er opp til 18 år. Her finnes det masse informasjon om det å være pårørende, og det er muilighet til å stille spørsmål.

Hvis du er pårørende til en med kreft, kan du ringe kreftforeningens rådgivningstjeneste på 21 49 49 21​, eller benytte chat-tjenesten.

Video fra Ungdomsrådet om det å kjenne en som er syk:

Video fra Ungdomsrådet om det å kjenne en som er syk

Mer informasjon om det å være pårørende​

 

Noen ganger kan det være vanskelig å snakke om det å være pårørende eller det å være syk, spesielt med de du allerede kjenner. Det finnes flere alternativer for deg som ønsker å snakke med noen utenom sykehuset, familie, venner og bekjente. Det finnes hjelpetelefoner du kan ringe, chat-tjenester og støttegrupper. Her kan du dele tanker helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

​Mental Helse har både en hjelpetelefon (116 123) og en chat-tjeneste for ungdom​. Her kan du snakke om hva som helst og du er helt anonym.


Kors på halsen er et tilbud hvor man kan snakke om hva som helst. Enten på telefon (800 33 321​) eller via en chat-tjeneste.​ Det trenger ikke være noe alvorlig, her kan du for eksempel snakke om alt fra forelskelse, til familietrøbbel og det som skjer i kroppen. 

Barn av Rusmisbrukere er en hjelpetjeneste for deg med foreldre som har eller har hatt et rusproblem. Barn av Rusmisbrukere kan du chatte med helt anonymt og uformelt.


Alarmtelefonen for barn og unge kan ringes (116 111​) dersom du opplever vold, overgrep og omsorgsvikt hjemme. ​

HelseNorge har laget en ​oversikt over flere alternativer til hjelpetelefoner, chattetjenester og støttegrupper 

Når du fyller 18 år, vil du ikke lenger være barn og må overføres til en voksenavdeling.​

Vi vet at denne overføringen skjer i en periode i livet hvor det skjer mange endringer og at overføringen kan by på utfordringer. ​​Det er annerledes å være innlagt på voksenavdeling, enn hva det er å være innlagt på barne- og ungdomsavdeling. Vi prøver å gjøre denne overgangen så fin som mulig, men det er viktig at du som pasient forteller oss hva du trenger dersom du føler det blir vanskelig. Her er det lov å spørre om hva som helst, og vi har fått de fleste spørsmål før.​

Når du blir 18 år, blir du overført til fastlegen og kommunehelsetjenesten eller andre avdelinger for videre oppfølging.

En av Vestre Viken sine tidligere pasienter har skrevet om hvordan de erfarte det å bli overført fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling, de finner du nedenfor.

Nina Emilie Ørbech har skrevet en historie om hennes erfaring fra å bli innlagt på psykiatrisk etter hun hadde blitt 18 år.​

 

Når du er innlagt på sykehus har du spesielle rettigheter. Du har de samme rettighetene til behandling som alle andre som ligger på sykehus, og i tillegg har du spesielle rettigheter fordi du er under 18 år. 


Dine rettigheter: ​​

 • Du har rett til å ha minst en av foreldrene dine hos deg mens du er på sykehuset. 
 • Du har rett til besøk når du ønsker det, dersom du ikke er så syk at legene mener du ikke kan ha besøk. 
 • Både du og foreldrene dine har rett til å få informasjon om hva som feiler deg. 
 • Du har rett til undervisning mens du er på sykehuset, slik at du klarer å følge opp skolen. ​
 • Du har rett til å få informasjon om sykdom og behandling på et språk som er forståelig for deg.

Taushetsplikt 

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de ikke skal fortelle videre til noen andre det du har fortalt dem. 

Foreldre kan likevel ha rett på informasjon, dersom legen eller psykologen mener foreldrene dine trenger informasjon for å kunne ta vare på deg. Det gjelder frem til du er 18 år. 

 

12 år​

Fra du er 12 år skal du få samme informasjon som foreldrene dine om sykdommen din, behandlingen og lignende. Leger, psykologer og andre som har med helsen din å gjøre skal spørre deg om meningen din når det gjelder helsen din og behandlingen du får.

Du skal bli tatt mest mulig hensyn til nå​​​r det gjelder hva du synes om hvilken behandling du kan få, når du ønsker undersøkelse eller behandling, og hvem som skal være med deg på sykehuset. Helsepersonell skal ikke gi fortrolige opplysninger om deg til foreldrene dine hvis du er sterkt imot det, og helsepersonellet finner at dine grunner bør respekteres.


16 år - 18 år

Du er helserettslig myndig og har rett til å bestemme selv i saker som angår din egen helse. Helsepersonell har plikt til å gi det informasjon tilpasset deg slik at du forstår den og kan ta overveide valg. Du bestemmer selv i alle de aller fleste saker (se unntakene under avsnittet), og helsehjelp kan bare gis hvis du samtykker. Det kan være vanskelige valg. En god idé kan fortsatt være å ta med foreldre, venner eller kjæreste i beslutningen. 

 

Unntak - når du er 16 år finnes det noen unntak i hva du kan bestemme selv. Du kan for eksempel ikke bestemme selv at du ikke skal motta kreftbehandling eller få blodoverføring. Dette blir bestemt av de som har ansvaret  for deg frem til du er fylt 18 år.

Ungdomsrådet er et råd i Vestre Viken som består av ungdommer som har erfaring fra både fysiske og psykiske helseutfordringer. Ungdomsrådet skal bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge, og sørge for at det er god brukermedvirkning for ungdom i Vestre Viken.  Brukermedvirkning betyr at man som pasient selv skal kunne ha påvirkning og innflytelse i egen behandling.

Kontakt gjerne Ungdomsrådet på epostadresse: ungdomsraadet@vestreviken.no eller på Facebook.


Lyst til å bli med i Ungdomsrådet ​?

På HelseNorge finner du informasjon om og tilgang til helsetjenester. Dette er en offentlig nettside, ikke i regi av Vestre Viken. Det vil si at her finner du også informasjon om helsetjenester og informasjon som ikke har noe med Vestre Viken å gjøre. 


Blant annet er det her du kan se informasjon om, eller bytte fastlegen din. Her finner du også din egen pasientjournal. Du som er mellom 16 og 18 år er helserettslig myndig og kan selv bestemme over egen helse. 


På HelseNorge finnes også informasjon om dine medisiner, og hva slags medisiner du har på resept. I tillegg kan du bestille, se og endre legetimer her. 


Du finner mer informasjon om blant annet hvordan du lager deg bruker på HelseNorge sine nettsider.

Hvordan bruke Hels​eNorge fr​​a man er 16 år​​

Her kan du lese mer om HelseNorge 

Sist oppdatert 10.05.2024