Avdeling for samhandling, brukermedvirkning og helsekompetanse

Avdeling for samhandling, brukermedvirkning og helsekompetanse. skal bidra til at det i Vestre Viken ytes god og likeverdig pasientbehandling. Avdelingen har et overordnet ansvar for samhandlingen mellom helseforetaket, kommuner, fastleger, brukere og andre samarbeidsaktører. For å bedre kommunikasjonen mellom partene, ble 19 Helsefellesskap opprettet i Norge av daværende helseminister Bent Høie. Helsefellesskapet Vest-Viken ble opprettet 23. november 2020. Kommunene og Vestre Viken veksler på lederansvaret i Helsefellesskapet Vest-Viken.

Kontaktinformasjon avdelingssjef:

Anne-Lise Kristensen

Avdelingssjef

anne-lise.kristensen@vestreviken.no 957 33 175

 

Kurt Kleppe Josefsen

Spesialrådgiver

kurt.kleppe.josefsen@vestreviken.no 920 82 746

Eli Fossan Rasmussen

Rådgiver

sbrase@vestreviken.no 990 35 908

Jan Robert Grøndahl

Leder for samhandlingslegene

jargro@vestreviken.no 901 63 710

Trygve Kongshavn

Rådgiver Samhandlingslegene

trkong@vestreviken.no 412 01 220

 

 

Avdeling for samhandling, brukermedvirkning og helsekompetanse består ellers av:

Lærings- og mestringssenteret (LMS) tilbyr opplæring av pasienter og pårørende. Vi bistår klinikker og fagavdelinger med utvikling og gjennomføring av opplæring. LMS er en stabsenhet som gir tjenester til hele Vestre Viken.

Se seksjonens egne sider

Vestre Viken har samhandlingsleger som er fastleger. De arbeider deltid i Vestre Viken. Samhandlingslegene sørger for informasjon, utdanning og forbedring, og er et viktig bindeledd mellom fastleger og sykehusene. som blant annet jobber med informasjon, utdanning og forbedring.

 

Leder for praksiskonsulentene er:

Jan Robert Grøndahl

jargro@vestreviken.no

 

Les mer om samhandlingslegene i Vestre Viken

Avdeling for Brukermedvirkning og brukerstyring har overordnet ansvar for gjennomføring av spørreundersøkelser, som regel kalt brukerundersøkelser.

Brukerundersøkelser i Vestre Viken

 

Ansvaret for samhandling lokalt ligger hos de samhandlingsansvarlige ved lokalsykehusene.

Birgitte Walle

Samhandlingsansvarlig, Bærum sykehus

birgitte.walle@vestreviken.no 416 46 845

Ingvild Olstad

Samhandlingsansvarlig, Drammen sykehus

ingvild.olstad.andersen@vestreviken.no 464 13 311

Rannveig Aaker

Samhandlingsansvarlig, Kongsberg sykehus

Rannveig.aaker@vestreviken.no 995 50 703

Ingeborg Rinnaas

Samhandlingsansvarlig, Ringerike sykehus

Ingeborg.Rinnaas@vestreviken.no 419 22 362

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Fasadebilde av Grønland 32 i Drammen.

Grønland 32, Drammen

Grønland 32

3045 Drammen