BUPA Sykehusseksjonen

Vi tar imot barn og ungdom i alderen 0-18 år fra hele Vestre Vikens område med et behov for øyeblikkelig hjelp. Vi tilbyr også utredning og behandling av alvorlig psykisk lidelse og alvorlig spiseforstyrrelse.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp kan pasienter henvises fra lege, psykolog eller leder av barnevernet til BUPA Sykehusseksjon. Pasienter som har behov for mer planlagt utredning og behandling henvises fra en av våre  poliklinikker  Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg, Ringerike og BUPA Spesialpoliklinikk.

Behandlingen kan foregå både med innleggelse eller poliklinisk oppfølging. Noen ganger kan ambulant hjelp også være nødvendig.

Vi samarbeider med pasient og familie om utredning og behandling, slik at behandlingen er godt tilpasset den enkeltes behov. 

Vi har et nært og godt samarbeid med somatisk Barne- og ungdomsavdeling på Drammen sykehus. 

Mer informasjon på våre nettsider for ungdom: Psykisk helsevern for barn og unge - Vestre Viken HF

BUPA Sykehusseksjon har enheter på tre steder:

BUPA Sykehusseksjon, enhet for akuttpsykiatri: Enhet for akuttpsykiatri holder til i Valbrottveien 23 på Åssiden i Drammen.

Vi tar imot barn og ungdom i alderen 0-18 år fra hele Vestre Vikens område med akutt selvmordsproblematikk eller psykose og behov for øyeblikkelig hjelp.

BUPA Sykehusseksjon, enhet for psykoselidelser. Enhet for psykoselidelser til i Valbrottveien 17 på Åssiden i Drammen

Vi tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0-18 år fra hele Vestre Vikens område ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse. Psykoselidelser og bipolare lidelser er spesielt prioritert for innleggelse på enheten. 

BUPA Sykehusseksjon, enhet for spiseforstyrrelser holder til i Dr. Høsts vei 35-39 på Gjettum i Bærum.

Vi tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0-18 år med alvorlig spiseforstyrrelse.