BUPA Sykehusseksjon, enhet for spiseforstyrrelser

Vi tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0-18 år fra hele Vestre Vikens område med alvorlig spiseforstyrrelse.

Pasienter som har behov for planlagt utredning og behandling henvises fra en av våre poliklinikker  Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg, Ringerike og BUPA Spesialpoliklinikk.

Behandlingen kan foregå både med innleggelse eller poliklinisk oppfølging. Noen ganger kan ambulant hjelp også være nødvendig.

Vi samarbeider med pasient og familie om utredning og behandling, slik at behandlingen er godt tilpasset den enkeltes behov. 

Vi har et nært og godt samarbeid med somatisk Barne- og ungdomsavdeling på Drammen sykehus. 

Mer informasjon på våre nettsider for ungdom: Psykisk helsevern for barn og unge - Vestre Viken HF

Kontakt

Sentralbord

Slik finner du fram

En parkeringsplass foran en bygning

BUPA Sykehusseksjon, enhet for spiseforstyrrelser

Dr. Høsts vei 35-39

1346 Gjettum