Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Vi tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for hjelp med psykiske vansker og lidelser. Vi samarbeider med foreldre, foresatte, nettverk og kommunale og statlige tjenester for barn og unge, for å gi god og samordnet hjelp.

BUPA har fem barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en sykehusseksjon som utreder og behandler barn og ungdom psykiske helseproblemer fra 0 til 18 år. Poliklinikkene har åpningstid kl. 08:00-15:30. Sykehusseksjonen er åpen hele døgnet.

  • Drammen BUP gir tilbud til deg i Lier kommune, Drammen kommune og Holmestrand og holder til i Rådhusgata 33 i Drammen
  • Asker BUP gir tilbud til deg i Asker og holder til i 5. etasje i Asker kulturhus, inngang “Kontorene” i Kirkeveien 206
  • Kongsberg BUP gir tilbud til deg i Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Øvre Eiker og holder til i Klems gate 11 ved Kongsberg sykehus.
  • Bærum BUP gir tilbud til deg i Bærum og holder til i Sykehusveien. 34 på Gjettum (Bærum gamle sykehus).
  • Ringerike BUP gir tilbud til deg i Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Nes, Ringerike og Ål og holder til i eget bygg ved siden av Ringerike sykehus.

BUPA Sykehusseksjon har tre enheter; enhet for akuttpsykiatri,enhet for spiseforstyrrelser og enhet for psykoselidelser. Vi tar imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp og vi tilbyr utredning og behandling av alvorlig psykisk lidelse og alvorlig spiseforstyrrelse. 

BUPA har også en spesialpoliklinikk som utreder og behandler barn og unge (0-18 år) i hele Vestre Viken sitt opptaksområde med psykiske problemer og yter hjelp til deres familier. Pasienter blir henvist hit fra seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), for spesialisert utredning og behandling.

Er du ung pasient og skal på sykehus finner du mer informasjon på Psykisk helsevern for barn og unge - Vestre Viken HF.

Behov for helsehjelp fra BUPA

Barn og ungdom henvises til BUP av leger, psykologer eller leder av barneverntjenesten. For ungdom under 16 år må foreldre eller foresatte samtykke til henvisningen.

For mer informasjon om Psykisk helsehjelp for barn og unge - helsenorge.no

Ved behov for hjelp utenom poliklinikkens åpningstid må den lokale legevakten kontaktes på telefon 116 117.
Når vi mottar en henvisning vurderer vi om barnet eller ungdommen har rett til prioritert helsehjelp eller annen helsehjelp. Innen 10 arbeidsdager foretar BUP en vurdering av henvisningen, deretter sender vi et skriftlig svar om vurdering av rett til helsehjelp og innkalling til time.

For mer informasjon om helsehjelpen og Nasjonalt pasientforløp psykisk lidelser, barn og unge (Helsenorge.no)


Behov for øyeblikkelig hjelp

Ved behov for øyeblikkelig hjelp kan pasienter henvises fra fastlege, legevakt, psykolog eller leder av barnevernet til BUPA Sykehusseksjon, enhet for akuttpsykiatri.

Er barnet eller ungdommen allerede i utredning og/eller behandling ved en av våre poliklinikker, kan foreldre / foresatte eller fastlegen ta direkte kontakt med den lokale poliklinikken og avtale time for øyeblikkelig hjelp på hverdager. Poliklinikkene er åpen i hverdager fra kl. 08.00 - 15.30. Utenom åpningstiden kontaktes legevakten på telefon 116 117.

Kontakt

Sentralbord:

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Et skilt foran et hus

BUP Ringerike

Arnegårdsveien 5

3511 Hønefoss

En hvit bygning med rødt tak

BUPA Spesialpoliklinikk

Sopelimskroken 14

1341 Slependen

En bygning med parkeringsplass

Hallingdal sjukestugu

Helsetunvegen 15

3570 Ål

Et hus med et skilt foran

BUP Kongsberg

Klems gate 11

3613 Kongsberg

En bygning med trær foran

BUP Asker

Kirkeveien 206 A

1383 Asker

En bygning med mange vinduer

BUP Drammen

Rådhusgata 33

3015 Drammen

En gruppe bygninger

BUP Bærum

Sykehusveien 34

1346 Gjettum

BUPA Sykehusseksjon