Avdeling for laboratoriemedisin

Vi tilbyr et helhetlig laboratorietilbud med stor bredde og kompetanse, både for innlagte pasienter på sykehusene i Vestre Viken og for pasienter i kontakt med primærhelsetjenesten. Våre fagfolk utgjør samlet sett det største og mest kompetente fagmiljøet i vårt nedslagsområde. Avdelingen har drift med lab på alle de fire sykehusene i Vestre Viken i tillegg til Hallingdal sjukestugu.

Kontakt

Sentralbord:

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen