Fagkurs

Kompetanseprogram Selvforstyrrelser

Et kurs for deg som ønsker å utvide din faglige forståelse av psykoselidelser og tidlig psykoseutvikling, gjennom perspektivet på selvforstyrrelser, og få kompetanse på bruk av bl.a. intervjuet EASE.

14.
februar
2024
5 dager
 1. 14. feb. 2024, 08:45 - 15:30
 2. 13. mar. 2024, 08:45 - 15:30
 3. 17. apr. 2024, 08:45 - 15:30
 4. 11. sep. 2024, 08:45 - 15:30
 5. 09. okt. 2024, 08:45 - 15:30

Tid og sted

Når

 1. 14. feb. 2024, 08:45 - 15:30
 2. 13. mar. 2024, 08:45 - 15:30
 3. 17. apr. 2024, 08:45 - 15:30
 4. 11. sep. 2024, 08:45 - 15:30
 5. 09. okt. 2024, 08:45 - 15:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Oppmøtested: Bygg "Papirbredden 3", Drammen

Påmelding

Frist for påmelding: 12. jan. 2024

FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, i samarbeid med TIPS Sør-Øst, OUS inviterer til:

Kompetanseprogram selvforstyrrelser, fem kursdager, februar-oktober 2024

Målgruppe

Primært leger og psykologer, men også faggrupper med 3-årig helsefaglig utdanning og videreutdanning innen psykisk helse, som deltar i utredning og behandling av personer med psykose eller mistanke om psykoseutvikling.

Hensikt

 • Innføring i et utvidet, internasjonalt anerkjent og spennende perspektiv på psykoseforståelse
 • Ny og inngående kunnskap om psykosens fenomenologi, særlig de tidlige psykosegenererende opplevelsenes innhold og struktur
 • Innføring i fenomenologiske begreper som subjektivitet, selvet og selvopplevelse, og deres bidrag til forståelsen av psykoseutvikling
 • Kompetanse på bruk av intervjuet EASE for utforsking av selvforstyrrelser, og andre kliniske instrumenter til utredning av psykose og økt psykoserisiko
 • Inspirasjon til å møte pasienter med psykoselidelser eller økt psykoserisiko i en klinisk setting, med et utvidet perspektiv og ny kunnskap

Innhold

Kursdagene har en struktur som veksler mellom teoretisk undervisning, praktiske videodemonstrasjoner, innføring i instrumentbruk, formidling av klinikererfaringer og brukererfaringer, videoklipp, gruppearbeid og hjemmeoppgaver. Det forutsettes at deltakerne utfører kliniske intervju og samtaler med egne pasienter om selvforstyrrelser som ledd i trening.

Praktisk informasjon

Kursavgift:

Deltakere utenfor Vestre Viken: kr 4800,-. Kaffe/te, enkel pausemat samt lunsj er inkludert.

Merittering:

Kurset er godkjent av Legeforeningen (voksen-, barne- og ungdomspsykiatri, barnesykdommer: etterutdanning 39 t), Psykologforeningen (vedlikeholdskurs; 40 t), Sykepleierforbundet (klinisk spesialist; 30 t).

Antall plasser:

25-30 personer fra Vestre Viken, 20-25 fra andre foretak i regionen.

Påmelding:

For Vestre Viken ansatte: Påmelding via Kompetanseportalen

 

Se vår ressursside for fagfolk, pasienter og pårørende:

En animasjonsfilm om selvforstyrrelser

Kontakt