Slik gjennomføres VIP best

I år har 128 skoler gjennomført VIP-programmet. Det sier seg selv at det da blir enkelte lokale varianter. Forskningen viser at den klassiske gjennomføringsmodellen har effekt. Det er både fordeler og ulemper ved andre former for gjennomføring.

Skoleprogrammet VIP
Publisert 18.08.2016
Sist oppdatert 18.01.2024
En mann og en kvinne som sitter ved et bord
Leder i VIP-programmet Espen Hansen diskuterer ulike former for gjennomføring med VIP-programmets nyeste ansatte, Liv Tellsgård.

Skoleprogrammet VIP eies av Vestre Viken og står for Veiledning og Informasjon om psykisk helse i skolen. Programmet består av tre timer om psykisk helse med lærer som arbeidsleder og to timer med helsearbeidere. Målgruppen er 1. året på videregående skole.

Viktig å gjøre VIP til sitt

Årlig gjennomfører skoler over hele landet programmet, og det finnes naturlig nok lokale forskjeller.

- Vi synes det er viktig at skolene gjør VIP til sitt, og det er positivt at det tenkes kreativt i forhold til gjennomføring. Det er likevel viktig å ikke fravike for mye skal man ha ønsket effekt, sier leder for VIP-programmet, Espen Hansen.

Espen har jobbet i programmet siden 2001 og har lang erfaring med gjennomføring på ulike måter. Han har nå satt seg ned med VIP-teamets nyeste ansatte, Liv Tellsgård, for å diskutere ulike måter å gjennomføre programmet på.

Liv ble ansatt i fjor og har kommet inn i VIP med et friskt blikk. I det året hun har vært ansatt har hun fått et godt innblikk i hverdagen for VIP-programmets helsearbeidere gjennom rundt 40 klassebesøk på ulike skoler i østlandsområdet.

Egen VIP-dag

Noen skoler velger å gjennomføre hele VIP-programmet på en dag. I tillegg til de fem ordinære VIP-timene, får man da kanskje tid til en ekstra innleder på temaet psykisk helse.

- Fordelene med dette er jo at man får en god fordypning i et viktig tema, og at skolen tydelig markerer at dette er noe de satser på gjennom å sette av en hel dag, sier Espen.

Liv er enig. Hun ser likevel at utfordringen her kan være at elever som er borte går glipp av all VIP-undervisningen. Det synes både hun og Espen er uheldig.

- Vi ser at temaet kan være tungt for noen. Da kan det være godt å spre timene litt utover, nettopp for å få pauser imellom, og for å kunne reflektere og kanskje lese litt i heftet underveis. Slik kan elevene også få tid til å tenke på spørsmål til helsearbeiderne, poengterer hun.

Lærers viktige rolle

Noen skoler velger å kjøre en stor felles introduksjon i stedet for de lærerstyrte timene. Der er alle Vg1-elevene samlet og man leier inn en fagperson eller ser en relevant film. Dette følges opp med besøk av helsearbeidere kort tid etter.

- Fordelen med dette er jo at man sikrer en felles utgangspunkt for temaet. Skolene argumenter gjerne at dette er en kvalitetssikring, sier Liv.

De er likevel begge opptatt av lærerens viktige rolle i VIP-gjennomføringen. Espen utdyper dette:​

- På våre elevevalueringer som gjennomføres ved flere skoler hvert år, ser vi at elevene synes det er viktig at læreren er involvert. Det er læreren som ser elevene hele året, og vi tror det har betydning at det nettopp er denne personen som tar opp temaet. Det gjør det lettere for elevene å oppsøke hjelp senere, mener Espen.

For noen elever i gruppa kan temaet også være utfordrende. De mener begge at det er viktig at det gis plass til åpen dialog med ungdommene, der de er få nok til å tørre å stille spørsmål og delta aktivt. De ser derimot begge at et felles utgangspunkt kan være en styrke.

- En løsning kan være å kjøre en mindre kick-off først for så å gå til enkelttimer med lærer. Dette blir en tydelig markering fra skolen om at psykisk helse nå er i fokus. Vi kjenner til flere skoler som følger denne modellen, sier Liv.

Hva sier forskningen?

Et fåtall skoler velger også å kutte i antall VIP-timer for å spare tid, mens flere skoler kobler på andre viktige temaer og utvider VIP-gjennomføringen med egne opplegg. Både Liv og Espen tror en større fordypning bare er en styrke for elevene og programmet.

De poengterer begge at forskningen baserer seg på den klassiske gjennomføringsmodellen: tre timer med lærer og to timer med helsearbeidere. Dette har gitt påvist effekt på viktige variabler som angstnivå hos elevene og relasjoner elevene i mellom. I tillegg ser vi at flere oppsøker hjelp og at kunnskapen om psykisk helse øker.

- Det er viktig å poengtere at effekten av VIP baserer seg på fem timer spredt over en viss periode, der både lærere og helsearbeidere har sine møter med klassen. Hvis skolene velger å endre drastisk på programmet kan vi ikke garantere effekt. Ja faktisk er vi usikre på om det i det hele tatt kan kalles VIP-programmet da, avslutter Espen Hansen.​

Mer info om VIP-programmet finner du her.