Ung elev med cap snakker med en voksen man ser bakhodet til

Empatisk kommunikasjon - et samtaleverktøy med eleven i sentrum

VIP Psykisk helse i skolen har kompetanse i bruk av samtaleverktøyet Empatisk kommunikasjon. Nedenfor finner du informasjon og lenker til videoer som forklarer bruken av empatisk kommunikasjon, eksempelvis i en samtale mellom lærer og elev.

VIP Psykisk helse i skolen har tidligere ​tilbudt kurs i empatisk kommunikasjon for lærere og helsearbeidere. Dette er ikke en del av vår kjernevirksomhet lenger, men om det er rom i kalenderen kan vi få det til ved forespørsel. Ta kontakt ved interesse. 

Hva er empatisk kommunikasjon?

Profesjonelle samtaler i arbeidshverdagen fremmer læring, mestring og gode menneskemøter. Empatisk kommunikasjon setter den du snakker med i sentrum (eksempelvis eleven). Ved opplæring i empatisk kommunikasjon trenes du i å bli en profesjonell samtalepartner som evner å veilede mottaker og styrke mottakers egne forutsetninger. Profesjonelle samtaler er et viktig verktøy i møte med mennesker som har det vanskelig, eller i motivasjonssamtaler med elever og ansatte.

I empatisk kommunikasjon øver man seg på å lene seg tilbake og lytte til samtalepartners historie. Gjennom fire trinn veileder man eleven i følelsesbevissthet og refleksjon rundt sin egen situasjon med tanke om at eleven selv sitter på mange av svarene. Empatisk kommunikasjon er utviklet av Dr. Philos Lisbeth Holter Brudal og tar utgangspunkt i positiv psykologi.

På siden empatisk.no finnes mer informasjon om metoden samt filmer som viser Empatisk kommunikasjon i praksis. En av disse viser en samtale mellom lærer og elev:​

Se filmer som viser bruk av Empatisk kommunikasjon på empatisk.no/filmer

Hva er empati?

Hva er forskjellen på sympati og empati? I animasjonsfilmen nedenfor forklares dette og begrepet empati gjennom humoristiske animasjoner.

Du kan se film om sympati og empati på YouTube

Andre språk

 

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.


 

Sist oppdatert 10.01.2024