Nytt materiell for lærere og helsearbeidere

Med de nye ressursheftene for lærere og helsearbeidere setter Skoleprogrammet VIP sluttstrek for fornyingsarbeidet som har pågått de siste 18 månedene. Målet er at heftene skal gjøre arbeidet med VIP-programmet enklere.

Skoleprogrammet VIP
Publisert 30.06.2016
Sist oppdatert 18.01.2024
En person som går nedover en gang
Slik ser de nye heftene ut.

Skoleprogrammet VIP eies av Vestre Viken og står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen. Programmet har målgruppe Vg1 på videregående skole. I høst stod det nye elevheftet “Livet og sånn” ferdig. Nå er følgeheftene for de voksne endelig på plass. Som med elevheftet er også disse heftene utviklet i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner på skole- og helsefeltet.

Ressursheftene er slått sammen til en trykksak. Det er et mål for VIP-programmet at skolen og lokal psykisk helsetjeneste skal komme hverandre nærmere.

- Ved å slå heftene sammen har vi gjort det slik at begge yrkesgrupper kan “titte hverandre litt i kortene”. Kanskje kan dette inspirere til mer forståelse og nye perspektiver, sier redaktør for heftene Jorid Bakken Steigum i VIP-programmet.

Trygging av lærere

Det finnes lærere som er usikre på temaet psykisk helse. Både det å vite hva en skal gjøre når elever sliter og hvordan man kan snakke om temaet i klassen, er krevende for enkelte. Ressursheftet tar for seg lærerrollen i forhold til dette. Det står både noe om hva man kan se etter og hva man kan gjøre hvis elever sliter psykisk. Heftet er tydelig på at læreren må finne sin vei i VIP-arbeidet, og har med både sjekkliste for gjennomføring og et ferdig tretimersopplegg for de som måtte ønske det. 

- Lærergruppa i VIP-programmet er stor og mangfoldig. Noen ønsker seg et hefte som tar for seg viktige temaer knyttet til psykisk helse, andre ønsker kun tips til en oppgave i sitt fag. Vi håper heftet kan gi begge deler, sier Steigum. 

I tillegg til generell informasjon om ungdom og psykisk helse tar heftet for seg tre temaer som VIP-programmet anser som viktige. Disse er stress og press, minoritetsstress, samt mobbing og krenkelser. Det finnes også mange ulike oppgaver både tilknyttet ulike fag, og av mer generell karakter. 

Mer til helsearbeiderne

Tidligere har helsearbeidere, PPT, rådgivere og andre som gjennomfører klassebesøke for VIP-programmet måttet klare seg med et lite A5-hefte laget i word. Selv om det nye heftet for helsearbeidere er noe tynnere enn det for lærere, er det nye heftet mer omfattende. I tillegg til flere oppgaver tar heftet for seg typiske spørsmål helsearbeidere ofte har, samt konkrete forslag til hvordan man kan planlegge og gjennomføre et godt klasebesøk. Flere tips og oppgaver finnes også på VIP-programmets hjemmeside. Det gamle heftet vil være tilgjengelig på programmets hjemmesider til sidene for helsearbeidere har blitt oppdatert.

Ressursheftene har allerede funnet veien til flere skoler som gjennomfører VIP-programmet på vårhalvåret. Heftet er tilgjengelig for bestilling på VIP-programmets hjemmeside.