Filmer

Her finner du flere kortfilmer som kan brukes til gjennomføring av VIP Snakk om det, samt noen lengre filmer til fordypning. Filmene er laget av mange forskjellige aktører og vi kan derfor kun lenke til dem, ikke legge filmene tilgjengelig for nedlasting.

Kortfilmer

I denne filmen fra P3 forklares det hva et panikkanfall er ved hjelp av humoristiske animasjoner (YouTube).

 

 

Filmen «Black Dog", animert kortfilm fra WHO (YouTube), gir en meget god og tidvis humoristisk beskrivelse av depresjon. Den kommer også med mange gode tips til hvordan man kan bli bedre.

 

Filmen «Å Prøve og feile» er basert på Psykologisk førstehjelp og visualiserer røde og grønne tanker hos en Vg1-elev i en prøvesituasjon.

 

Oppgaver til filmen finner du her, under "Oppgaver til bruk av film".

En liten film om følelsen av å ikke strekke til, viktigheten av å snakke med noen og forslag til et konkret verktøy for å sortere tanker.

Vi har utarbeidet noen oppgaver knyttet til stressmestring i samarbeid med NDLA, blant annet til denne filmen. 

 

En liten film om opplevelsen av stress og press hos ungdom. Filmen viser både viktigheten av å kunne dele det som er vanskelig, og hvordan man som venn kan vise støtte gjennom empati og anerkjennelse.

Filmen kan for eksempel knyttes til VIP-oppgaven i norsk «De sykt flinke».

Vi har utarbeidet noen oppgaver knyttet til stressmestring i samarbeid med NDLA. 

Dette er en kortfilm som sammenlikner det å ha sex med å drikke te. En humoristisk animasjonsfilm som synliggjør hva samtykke egentlig handler om.

Filmen finnes også med nynorsk tale (Te og seksuelt samtykke, TV2 skole), og i en annen engelsk versjon med en del banning (norsk tekst). Filmen nedenfor er den originale utgaven og kommer kun med engelsk tekst. Dermed er den ekstra egnet til bruk i engelskfaget.

VIP har en oppgave om samtykke til filmen Tea and Consent knyttet til folkehelse og livsmestring i samfunnskunnskap/naturfag.

Oppgaven finner du her: VIP-oppgave FoL samfunnskunnskap og naturfag, Samtykke

Denne kortfilmen fra Bufdir viser hvordan det kan være å være barn av foreldre som sliter med sykdom eller misbruk. Selv om hovedpersonen er barn, er den gjenkjennbar for ungdom. Den kan være en god innledning til temaet "å være pårørende" og kan knyttes til teksten "Når noen i familien er syke" i vårt elevhefte.

 

Ungdomshjernen gjennomgår mange endringer, og skiller seg både fra voksenhjernen og barnehjernen. I denne filmen forklarer den kjente psykiateren Daniel Sigel de to viktigste endringene som skjer i ungdommens hjerne mens vi får se tegninger som forklarer dette. Filmen fokuserer på hvordan voksne kan støtte ungdoms utvikling på best mulig måte.

Ungdomshjernen gjennomgår mange endringer, og skiller seg både fra voksenhjernen og barnehjernen. Denne filmen fra University of California forklarer på en enkel og humoristisk måte hvordan ungdomshjernen utvikler seg, og påpeker samtidig at ungdomshjernen kan ha en fordelaktig fungering på flere områder. Filmen egner seg godt for å vise til elever.

I denne filmen fra Nasjonalt kunnskapsesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) gis det informasjon om hva samtaleterapi er, hvem det kan være aktuelt for, samt praktisk informasjon om blant annet fremmøte, taushetsplikt og bruk av tolk. Filmen er også tilgjengelig på engelsk, arabisk, somali og tigrinja på nettsidene til NKVTS.

NB! Behandling i psykisk helsevern for unge under 18 år er gratis, noe som ikke nevnes i filmen.

Dette er egentlig en reklamefilm for dansk TV2, men den viser på en meget god måte hva vi har til felles. Den likner også på 4-hjørnersøvelsen vi forklarer i oppgaveheftet til VIP-makkerskap. Filmen kan være et godt utgangspunkt for samtaler om tilhørighet, ensomhet, normer og grupperinger. Og kanskje også hvordan vi lett kan tolke andre basert på det vi ser.

I denne filmen forklarer Dr. Brené Brown forskjellen på empati og sympati, og videre hvordan genuin empati krever at vi tør å komme i kontakt med våre egne sårbarheter.

Filmen «Alfred og Skyggen» er en liten animasjonsfilm om følelser.

Den kan foreksempel brukes som innledning til vår oppgave om ulike følelser eller vår praktiske gruppeoppgave "Fire-hjørners-øvelse om føleser".

En liten animasjonsfilm som viser hvordan vår indre kritiker kan få oss til å skamme oss over hvem vi er, og få oss til å føle oss ensomme og nedfor. Filmen kan for eksempel brukes som et supplement til overnevnte oppgave om følelser.

Filmen «Stand Up!» setter fokus på identitetsbasert mobbing og hvordan flertallet i klassen har makt over mindretallet som mobber. Den kan fint knyttes til kapitlet «Livet på skolen» i elevheftet.

Filmer og serier til fordypning

I denne filmen forteller personer om hvordan det kan oppleves å ha en depresjon, og hvordan kognitiv terapi bidrar til et bedre liv. Filmen er laget av Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Her forteller to ungdommer om hvordan det har vært å leve med sosial angstlidelse, samt hva som gjorde dem bedre. 

Denne filmen av Norsk Forening for Kognitiv Terapi gir en fin innføring hvis du vil vite mer om psykoselidelser. Marte, som er en av de du møter i filmen, blir også intervjuet bakerst i vårt elevhefte. 

Filmen er laget for å fremme åpenhet rundt selvmord og selvmordstanker. Den er laget av Røde kors og unge LEVE (Landsforeningen for etterlatte etter selvmord).

Hvordan være en god venn for en som har mistet noen de er glad i? Denne dokumentarserien fra NRK P3 tar opp dette. Å være en god venn er et tema som også adresseres i vårt elevhefte "Livet og sånn". 

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

 ​

 

Sist oppdatert 02.03.2023