Bøker og artikler

Her anbefaler vi flere bøker som omhandler temaet psykisk helse til fordypning for de som måtte ønske det. I tillegg har vi en liste over relevante mediesaker og podkaster som foreksempel kan brukes i VIP-undervisningen eller som forarbeid når det skal snakkes om psykisk helse i klassen.

Elevenes psykiske helse i skolen (Marit Uthus red.)

Bilde av forsiden til boken Elevenes psykiske helse.

«Å mestre skolen er å mestre livet. Å mestre livet er å mestre skolen.»

Denne boken er delt i to, der del en tar for seg elevenes psykiske helse i møte med skolens krav og del to omhandler skolens helsefremmende ressurser. Boken tar for seg begreper som mentalisering og sosioemosjonell læring i et skoleperspektiv. Den reflekterer også rundt skolens prestasjonsorienterte målstruktur og hvordan denne kan påvirke skolestress. Videre sier den noe om spesialundervisning, lærer-elev-relasjonen samt sier noe om psykisk helse som eget fag i skolen. Her nevnes også VIP-programmet (som nå har skiftet navn til ""VIP Snakk om det").

Bestill boka her
 

Psykisk helse i skolen (Øverland m.fl)

Bilde av forsiden til boken Psykisk helse i skolen.

«En god psykisk helse har sentral betydning for læring, utvikling og livsutfoldelse. Skolen har en viktig oppgave i å fremme barns og unges psykikse helse og gi hjelp til elever som sliter psykisk» (fra baksiden av boken).

Boken inneholder flere kapitler som redegjør for ulike utfordringer elever kan slite med, og hvordan lærere og skolen kan håndtere disse. Feks: De stille elevene, Angst, Depresjon, Spiseforstyrrelser, Skolevergring, Mobbing i et traumeperspektiv o.l. Et av kapitlene redgjør også for VIP-programmet (som nå heter "VIP Snakk om det"​) og forskningen på dette.

Bestill boka her
 

Utviklingsfremmende samtaler med ungdom - Samhandling på tvers (Olaisen red.)

En nyttig bok for alle som jobber med ungdom. I den finnes en grundig presentasjon av VIP samt forskningen knyttet til programmet.

Bestill boka her
 

​Empatisk Kommunikasjon - et verktøy for menneskesmøter (Lisbeth Brudal)

Empatisk kommunikasjon som verktøy beskrives inngående ut fra eksempler fra forfatterens erfaringer som psykoterapeut. De fire trinnene i dialogen tar utgangspunkt i anerkjente  psykologiske teorier og forskningsresultater innen  narrotologi, affektbevissthet og mentalisering.

Bestill boka her

For mer informasjon om metoden Empatisk kommunikasjon og kursene vi i VIP Psykisk helse i skolen tilbyr, klikk her

Artikler kan være et godt utgangspunkt for gjennomføring av VIP i klassen. Her finner du relevante og aktuelle artikler om psykisk helse i media. Artiklene er sortert etter publiseringsdato. De nyeste og mest aktuelle vil du alltid finne nederst på vår forside.

Skolen kan hjelpe psykosenære elever ​

​​(10.2016) Skolen spiller en stadig viktigere rolle i tidlig oppdagelse av psykose hos ungdom, skriver Johannes Langeveld og kolleger i en ny bok som psykologisk.no forteller om her.

Å lytte til en podkast sammen i klassen, eller alene som forarbeid til en VIP-time, er en god måte å lære mer om psykisk helse på. Nedenfor følger noen forslag til aktuelle podkaster som handler om ungdom og psykisk helse. 

 
Lærerrommet (Utdanningsforbundet)

Dette er en svært aktuell podkast for alle som er interessert i temaer innenfor utdanningsfeltet. Psykisk helse tas opp i flere episoder, blant annet disse: Hvordan skape et godt miljø i klassen (18.09.19), Kan livsmestring læres? (09.10.19), Hva er en profesjonell lærer (22.01.20). 


Pia og psyken

Pia Beate Pedersen er journalist og har selv en bipolar lidelse. I denne podkasten snakker hun med fagfolk og gjester om ulike temaer innenfor psykisk helse. Eksempler på populære episoder er: Om følelser med psykolog Cecilie Benneche (24.12.18), Om generasjon prestasjon med Ole Jacob Madsen (17.12.19), Om overspising, med Mona Larsen (10.01.19).


Foreldrekoden med psykolog Hedvig Montgomery

Gode tips og råd til foreldre og alle som veileder barn og unge. Tenåringshjernen - det du må vite (10.02.20)

Andre språk

 

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

 

 

Sist oppdatert 10.01.2024