Læreren har en unik rolle

VIP-programmets nye fjes, Maya Kaur, ønsket seg denne jobben for å tydeliggjøre overfor lærerne hvor betydningsfulle de er. Fra sitt arbeid med rus og seksuelle overgrep har hun sett hva det kunne ha betydd for mange å få hjelp tidligere.

Skoleprogrammet VIP
Publisert 24.10.2016
Sist oppdatert 18.01.2024
En kvinne som smiler til kameraet
Maya utenfor Skoleprogrammet VIPs kontor på Blakstad sykehus.

Skoleprogrammet VIP​ står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen og retter seg mot videregående skole. Programmet eies av Vestre Viken og har kontorer på Blakstad sykehus i Asker. Maya Kaur (38) startet i det lille teamet på fem personer for en måned siden, og har allerede mange tanker og visjoner for VIP-programmet.​

De uunnværlige lærerne

Maya søkte jobben i VIP-programmet fordi hun ville være med på å styrke lærernes kompetanse i temaet psykisk helse. Slik kan lærerne gi elevene et bedre utgangspunkt for å mestre hverdagen sin. Hun er opptatt av lærerens viktige rolle i forhold til å oppdage og varsle om elever som har det vanskelig.

- Jeg har jobbet med mennesker lenge nok til å vite at hvis de hadde fått hjelp tidlig, så hadde de hatt det bedre enn når jeg har møtt dem som voksne. Lærerne er de som ser elevene mest. Dermed blir læreren en viktig tillitsperson, og det ønsker jeg at lærerne skal bli mer bevisste på.

Hun har derimot forståelse for a​t enkelte lærere kan føle på sin viktige rolle som en belastning. Hun mener VIP-programmet også er tydelige på dette.

- VIP-programmet fokuserer på å gi lærere trygghet til å møte elever som har det vanskelig. Samtidig viser VIP lærerne hvem som har ansvaret og kan kontaktes ved behov. På denne måten blir både elever og lærere ivaretatt og respektert, mener hun.

Bakgrunn fra traumefeltet

Maya er utdannet sosionom med psykologi og coaching i fagsekken. Hun har jobbet i barnevernet, ved en døgnenhet for ​rusavhengige, som ruskonsulent og de siste syv årene ved Støttesenter mot Incest i Oslo.

Altfor mange barn og unge bærer på vonde hemmeligheter de ikke vet hvordan de skal sette ord på, mener Maya. Hun er opptatt av hvordan skammen kan være et hinder for at unge søker hjelp. Dette gjelder ikke bare de som opplever incest, påpeker hun.

- Skammen driver oss mennesker og vi tar mange avgjørelser basert på denne følelsen. Det er mange grunner til ikke å ha det bra, og dette påvirker elevene i samspillet på skolen, som er deres hverdagsarena.

Maya er opptatt av at vi må tørre å snakke om de vanskelige temaene. Dette samsvarer godt med VIP-programmets mål om å avmystifisere og sette ord på temaer knyttet til psykisk helse. Hun påpeker at bare det å ta opp temaet psykisk helse kanskje er like viktig som hva man faktisk snakker om i VIP-timene.

VIP på Twitter

Maya håper at hennes kompetanse innen traumefeltet kan være en ressurs både for programmet og for lærerne. Hun tillater seg også å ha noen drømmer for framtiden, og har allerede gjort programmet mer tilgjengelig på sosiale medier.

- I tillegg til å være tydeligere i samfunnsdebatten på Twitter, hadde det vært spennende å se om VIP-programmet også kan få en større veiledningsfunksjon. Slik kan lærere og ledelsen i skolen rådføre seg i saker som omhandler psykisk helse.

Avslutningsvis trekker Maya fram en annen hyggelig bonus ved å jobbe i VIP.

- Det blir fint å øke min egen geografiske kompetanse gjennom all reisingen, avslutter hun med et smil.

VIP-programmets nettside finner du her​