Visjon og verdier

Vestre Viken har etiske spilleregler, en visjon for hva vi skal levere, samt verdigrunnlag og mål for leveransen.

Vår visjon

Vestre Viken har samme visjon som Helse Sør-Øst: Å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Våre verdier

Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt.
Verdiene baserer seg på de etablerte felles nasjonale verdiene for helsetjenester.

Våre målsettinger er å:

  • Tilby likeverdige helsetjenester av høy kvalitet til befolkningen
  • Gjennomføre oppdraget fra vår eier (Helse Sør-Øst)
  • Forvalte våre ressurser effektivt innenfor tildelte rammer
  • Skape et attraktivt arbeidsmiljø med høy kompetanse
  • Drive forskning og utvikling i samarbeid med utdanningsinstitusjon
  • Samhandle aktivt med våre samarbeidspartnere

Les mer om etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst og Vestre Viken her

Sist oppdatert 09.01.2024