Styret

Styret i Vestre Viken HF består av styreleder, nestleder, syv eieroppnevnte styremedlemmer og fire representanter valgt av og blant de ansatte. Innkalling, saksliste og saksdokumenter til møtene blir lagt ut på denne siden. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styresekretær:   

Hilde Enget.
Telefon: 481 66 624.

Styreleder:

Et nærbilde av en person som smiler

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Hatlen ​
E-post: sekretariat@vestreviken.no

 

Nestleder:

Hans Tore Frydnes

Styremedlemmer:

Robert Bjerknes
Kari Fjelldal​
Kristin Vinje
Hans Kristian Glesne
Hege Mørk

Tom Frost – valgt av og blant de ansatte
Toril A. K. Morken – valgt av og blant de ansatte
Maria Josefsen Gundersen – valgt av og blant de ansatte
Gry L. Christoffersen – valgt av og blant de ansatte

Vararepresentanter for ansattrepresentantene:   

1. Heidi Elisabeth Neverdal Haugen
2. Harald Baardseth
3. Joan Sigrun Nygard
4. Anders Thorne Narverud
5. Nina Bjerke​
6. Emma Ursula Nielsen Klev

Alle styremøtene i Vestre Viken skal i utgangspunktet være åpne for allmennheten. Dette betyr at hvem som helst kan være tilhører, og at journalister kan komme og skrive om det som blir diskutert og bestemt. Alle sakspapirer, utredninger og referater fra styremøtene er offentlige og ligger tilgjengelig på nettsiden vår.

I henhold til helseforetaksloven har styret likevel rett og plikt til å lukke møter, eller sende publikum og journalister ut når de skal behandle enkeltsaker. Lukking av møter må være begrunnet og i tråd med lovverk og retningslinjer. Dette skriver helseforetaksloven (2001, §26a) om hva som må ligge til grunn for at møtene skal være lukket:

 1. Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.
 2. Orientering om sak som er på et forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket.
 3. Informasjon om lovbrudd, saksanlegg eller av hensyn til foretakets partsstilling i sak for norsk domstol.
 4.  Av hensyn til forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltningen til foretaket.
 5. Saker som gjelder tilbud og protokoll etter regelverket om offentlige anskaffelser til valget av leverandør er gjort.

  https://lovdata.no/lov/2001-06-15-93/§26a

TIDLIGERE Styredokumenter

Arkiv over alle styredokumenter fra 2015 til i dag

Hvis du ønsker dokumenter fra styremøter tidligere enn 2015, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no så sender vi deg dokumentene på e-post.

 

Kommende styremøter

 • Styremøte 26. august 2024
  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.
  Styremøte 26. august 2024
  26.
  august
  2024
 • Styremøte 23. september 2024
  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.
  Styremøte 23. september 2024
  23.
  september
  2024
 • Styremøte 21. oktober 2024
  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.
  Styremøte 21. oktober 2024
  21.
  oktober
  2024
 • Styremøte 18. november 2024
  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.
  Styremøte 18. november 2024
  18.
  november
  2024
 • Styremøte 16. desember 2024
  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.
  Styremøte 16. desember 2024
  16.
  desember
  2024
Sist oppdatert 12.02.2024