Styret

Styret i Vestre Viken HF består av styreleder, nestleder, syv eieroppnevnte styremedlemmer og fire representanter valgt av og blant de ansatte. Innkalling, saksliste og saksdokumenter til møtene blir lagt ut på denne siden. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styresekretær:   

Hilde Enget.
Telefon: 481 66 624.

Styreleder:

Et nærbilde av en person som smiler

 

 

 

 

 

 

 

 

Siri Hatlen ​
E-post: vvhfpbsekretariat@vestreviken.no

 

Nestleder:

Hans Tore Frydnes

Styremedlemmer:

Robert Bjerknes
Hans Kristian Glesne
Kari Fjelldal​

Tom Frost – valgt av og blant de ansatte
Toril A. K. Morken – valgt av og blant de ansatte
Maria Josefsen Gundersen – valgt av og blant de ansatte
Gry L. Christoffersen – valgt av og blant de ansatte

Vararepresentanter for ansattrepresentantene:   

1. Heidi Elisabeth Neverdal Haugen
2. Harald Baardseth
3. Joan Sigrun Nygard
4. Anders Thorne Narverud
5. Nina Bjerke​
6. Emma Ursula Nielsen Klev

TIDLIGERE Styredokumenter

Arkiv over alle styredokumenter fra 2015 til i dag

Hvis du ønsker dokumenter fra styremøter tidligere enn 2015, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no så sender vi deg dokumentene på e-post.

 

Kommende styremøter

 • Styremøte 18. desember 2023
  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.
  Styremøte 18. desember 2023
  18.
  desember
  2023
 • Styremøte 29. januar 2024
  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.
  Styremøte 29. januar 2024
  29.
  januar
  2024
 • Styremøte 19. februar 2024
  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.
  Styremøte 19. februar 2024
  19.
  februar
  2024
 • Styremøte 19. mars 2024
  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.
  Styremøte 19. mars 2024
  19.
  mars
  2024
 • Styremøte 13. mai 2024
  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.
  Styremøte 13. mai 2024
  13.
  mai
  2024
 • Styremøte 10. juni 2024
  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.
  Styremøte 10. juni 2024
  10.
  juni
  2024
Sist oppdatert 05.09.2023