Farge- og interiørkonsept

Brakerøyas lange industrihistorie og naturlandskap har vært en viktig inspirasjonskilde når prosjektet har jobbet med interiørkonseptet for det nye sykehuset. Fargevalgene vil bidra til å skape en trygg og imøtekommende opplevelse for både besøkende og ansatte.

De ulike bygningsenhetene får hver sitt fargekonsept, noe som vil bidra til å gi en god og logisk oversikt over sykehusets inndeling og funksjoner. 

Det vil også komme spesiallaget kunst​ inn i sykehuset, i tillegg til at eksisterende kunst på dagens sykehus flyttes over. 

Illustrasjon oversiktsbilde fargekoder i byggene
 

Adkomstbygg, glassgate og servicebygg

Her går assosiasjonene til industrien som har befunnet seg på Brakerøya.
Glassgaten vil være en sentral forbindelsesvei i sykehuset, men også sted for ulike funksjoner som oppholdsrom og møteplass for pasienter, pårørende og ansatte. Gaten strekker seg over tre etasjer som gir dagslys inn og utsyn mellom byggene. 

Fargepalett adkomstbygg


Glassgatens og servicebyggets palett er koblet til Brakerøyas stolte industrihistorie med røffe materialvalg som assosieres med trelast, rødtegl og synlig konstruksjon.
 

Psykiatribyggene

Byggene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har, på like linje med øvrige bygg, en material- og fargepalett som kan assosieres med natur. Farger fra skoglandskapet gir en lun og grønn palett, med innslag fra kontrastfarger av rosa og oransje toner. 

Fargepalett psykiatribyggene


Fargekombinasjoner og materialvalg skal tilføre positive assosiasjoner samtidig som de må være robuste og ivareta trygghet og sikkerhet for både pasienter og ansatte. ​
 

Poliklinikkbyggene

Paletten i poliklinikkbyggene bygger på Drammens lange maritime historie og relasjon til fjorden, elven og stranden.

Fargepalett poliklinikk


Paletten består av havblå og kjølige turkistoner og innslag av farger som varm beige, sand og treverk.​
 

Behandlingsbygg 

Behandlingsbygget får fargepaletter knyttet til dal-landskapet. Det å tre ut av glassgaten og inn i behandlingsbygget skal oppleves som å bevege seg fra en aktiv gate og inn i roligere omgivelser med farger som assosierer til natur.

Interiørkonsept sengebygg
 
Fargepaletten deles i to temaer: en varm palett for funksjoner plassert i vest og en kaldere fargepalett for funksjoner lokalisert i øst.
 

Sengebygg

Sengebygget vil få mer gylne og varme jordtoner som viser til åkerlandskapet i omgivelsene med farger som gul, oker, beige og terrakotta.
 
Illustrasjon ekspedisjon sengebygg
 

​Universell utforming

Universell utforming har vært viktig i prosjekt nytt sykehus i Drammen. Dette handler om å skape gode løsninger, utformet slik at de kan brukes av flest mulig på en likestilt måte. Alle skal kunne bruke samme løsning og oppleve seg som likeverdige samfunnsborgere. 

Illustrasjon universell utforming trappehus
 
Dette er også tatt hensyn til i valg av farger og materialer. Det skal være enkelt å finne frem, og farger, materialer og belysning skal bidra til det ved å gi visuell tydelighet​.
Sist oppdatert 10.01.2024