Spesiallaget kunst skal sette preg på det nye sykehuset

Seks anerkjente kunstnere skal lage kunst til adkomstbygget og andre sentrale deler i nytt sykehus i Drammen.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 22.09.2021
Sist oppdatert 13.01.2023
 
Kunstnere nytt sykehus

DISSE ER KLARE FOR Å LAGE KUNST TIL NYTT SYKEHUS: Seks kunstnere skal produsere verk til nytt sykehus i Drammen.

​​​- Valg av farger og kunst er viktig for å skape gode rammer for en best mulig opplevelse for pasienter, pårørende og ansatte. Mange opplever sykehus og andre helseinstitusjoner som fargeløse og kanskje litt sterile. I nytt sykehus i Drammen vil farger, interiør og kunst spille sammen for å bidra til at bygget fremstår som varmt og imøtekommende, sier Rune A. Abrahamsen, prosjektdirektør for nytt sykehus i Vestre Viken HF og leder av kunstutvalget.  

Kunstprosjektet er et samarbeid mellom prosjektorganisasjonene til Helse Sør-Øst og Vestre Viken. Prosjektet ledes av et eget kunstutvalg bestående av åtte medlemmer som er arkitekter, brukere, kunstfaglige medlemmer og representanter fra prosjektorganisasjonene og Vestre Viken HF. Sammen har de håndplukket kunstnerne som skal få sette preg på det nye sykehuset. 

Fem steder og fem kunstverk

Det er valgt ut fem områder i sykehuset for nye kunstverk. De fem områdene er: glassgaten, psykiatribyggene, kantinevegg, adkomstområdet og ekspedisjoner og venteområder.  

Alle disse områdene er steder der mange vil oppholde seg. Samtidig har de svært ulike preg, med ulike krav til kunsten. Til hvert område hadde kunstutvalget et sett med kriterier for valg av kunster. Felles for alle områdene var kriteriet om at kunsten skulle komplementere det aktuelle området på en god måte, slik at kunsten ble en integrert og naturlig del av rommet. 
 
De seks kunstnerne er Siri Aurdal, Marie Buskov, Apichaya Wanhiang, Ånond Versto og Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevink Hansen. 

- Alle kunstnere har en sterk egenartet signatur og en bred erfaring med produksjon av kunstprosjekter til offentlige rom. Vi er svært glade for å jobbe med disse kunstnerne. De er forskjellige og vil tilby ulike opplevelser for pasienter, ansatte, pårørende og publikum. Nå er kunstnerne i gang med å utvikle skisser og vi ser fram til hva de vil skape hos oss, sier Anne Beate Hovind som er prosjektleder i kunstutvalget for nytt sykehus i Drammen.  

Kjent verk av Siri Aurdal gir farge til hovedvestibylen 

Hovedinngangen til sykehuset leder inn i et stort åpent rom over flere etasjer, her møter besøkende en vestibyle med blant annet resepsjon og et torg som leder videre til andre deler av sykehuset. Vestibylen er et høyt og åpent rom som strekker seg over tre etasjer, med store glassflater som gir lys og utsikt.  

Bilde av Siri Aurdal

Siri Aurdal

Det er her kunstneren Siri Aurdal (1937) skal få sette sitt preg. Aurdal er en norsk maler, grafiker og billedhugget bosatt i Oslo. Verkene hennes er blant annet å se på Nasjonalgalleriet i Oslo, Riksgalleriet og Den Nationale Scene i Bergen.  

Verket Aurdal skal levere finnes allerede. Det vil bestå av flere deler transparent pleksiglass i ulike former og farger, som skal henge fra taket i hovedvestibylen. 

Siri Aurdal skal tilpasse et av sine kjente verk “Interview” til hovedvestibylen. Det var viktig for oss at verket til hovedvestibylen skulle gi en varm velkomst og bidra til å skape en identitet til sykehuset. Det synes jeg Siri Aurdals uttrykk ivaretar på en fantastisk god måte, forklarer prosjektleder Hovind. 

Bilde av kunstverket Interview av Siri Aurdal

INTERVIEW: Et eksempel på ett av Siri Audals kjente verk "Interview fra utstilling hos Galleri Riis. Foto: Adrian Bugge.

​Kunst til kaffen – friske farger til sykehuset 

Fra vestibyleområdet kan pasienter, besøkende og ansatte bevege seg i retning mot fjorden til kafé-og kantineområdet. Kantinen skal være et område hvor man kan få en pause fra sykehuset og dets funksjoner.  

Bilde av Apichaya Wanthiang

Apichaya Wanthiang

Her skal Apichaya Wanthiang (1987) produsere et veggmaleri som skal pryde en hel vegg. 

- Kunstverket i kantinen vil oppleves av mange. Her var det viktig for oss at vi fant en kunstner som kunne bidra med et verk som reflekterer vår samtid på en interessant måte over tid. I tillegg ønsket vi noe som skulle ha ulike tolkningsmuligheter. Apichaya og hennes fargerike verk passer godt til dette området, sier Hovind. 

Wanthiang er født i Bankok, Thailand og bor nå i Oslo. Hun har utdannelse fra Sint-Lukas i Brussel og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. 

Skulpturelle innslag av Ånond Versto i glassgaten 

Fra vestibyleområdet fordeles pasienter, besøkende og ansatte ut til glassgaten. Glassgaten vil være en sentral forbindelsesvei mellom de ulike delene av sykehuset. Gaten har fasader og tak av glass, og inneholder oppholdssoner med ulike formål. Her har Ånond Versto (1984) fått i oppdrag å lage kunst til en “vrimlesone” og en barnesone.  

Bilde av Ånond Versto

Ånond Versto

- For begge disse sonene hadde vi ønske om noe skulpturelt. I vrimlesonen ønsket vi at verket skulle stimulere til nysgjerrighet og at det skulle invitere til samspill og refleksjon. For barnesonen var det viktig at vi valgte en kunstner som kunne treffe barns erfaringsnivå og fungere både taktilt og visuelt. De kommende kunstverkene av Ånond Versto vil kunne oppfattes som små univers midt i glassgata som er en lang og åpen gang med mye dagslys fra de store vindusflatene, forklarer Hovind.  

Ånond Versto begynte på Kunsthøgskolen i Oslo i 2004, og i 2011 ble han uteksaminert med master fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Siden har han holdt en rekke separat- og gruppeutstillinger i både Norge, Estland, Shetland og USA. 

Ro og kontemplasjon i stillesonen av Marie Buskov 

I enden av glassgaten, lengst vekk fra hovedinngangen, vil det være en stillesone for mennesker som har behov ro og kontemplasjon på sykehuset. Marie Buskov (1980) er valg ut for å skape et passende kunstverk til denne sonen.  

Bilde av Marie Buskov

Marie Buskov

Anne Beate Hovind forklarer at det var viktig å finne en kunstner som kunne lage noe fredelig, sanselig og romdannende – samtidig som kunsten kunne spille godt sammen med arkitekturen:  
- Stillesonen er et viktig og sentralt område for et sykehus, så det måtte en erfaren kunstner til med erfaring fra romdannende verk, for å prege dette. Marie Buskov var midt i blinken for oppdraget, sier prosjektleder Hovind. 

Buskov lever og arbeider i Oslo, og hun har utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Hun har produsert kunst til andre offentlige institusjoner slik som Utenriksdepartementet, Norges Bank og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  

Kunstnerpar i samarbeid - skal lage kunst til psykiatribygg 

​Kunstnerparet Johannes Borchgrevink Hansen (1982) og Marthe Karen Kampen (1986) skal sammen skape et verk til en vegg på enden av glassgaten, ved inngangen til psykiatribyggene.  

Bilde av Johannes Borchgrevink Hansen og Marthe Karen Kampe

Johannes Borchgrevink Hansen og Marthe Karen Kampen

- Dette er ett av de fineste rommene i sykehuset, med store glassvegger på begge sider. Her skal kunstnerne utvikle et veggbasert, gjerne fargerikt verk. Livsbejaende, men ikke påtrengende, forklarer Hovind. Jeg gleder meg til å se hva de skal lage, avslutter Anne Beate Hovind.  

Både Johannes og Marthe er utdannet på Kunsthøgskolen i Oslo. De har hatt kunstoppdrag på andre offentlige plasser som Ilseng fengsel, Hamar kulturhus, Universitetet i Ås og Ullern videregående skole. Kunstnerparet bor og jobber på et småbruk på Kampen i Eidskog.   


Kunstnerne fikk se hvor verkene deres skal plasseres    

De fem kunstnerne er utvalgt gjennom direkte anskaffelser. Kontraktene ble signert i juni i 2021, og nå er kunstnerne godt i gang med å planlegge verkene de skal levere til det nye sykehuset. Tidlig i høst fikk kunstnerne befare byggeplassen. Da fikk de for første gang gå rundt på toppen av bygget, og se for seg hvor kunsten deres skal plasseres.  
 
Kunstnere på befaring på byggeplassen

BEFARING: Det var stor stas å få se sykehuset i virkeligheten, til høyre står Ånod Versto i den fremtidige glassgaten til sykehuset.

I tillegg til kunsten som skal produseres av de fem utvalgte kunstnerne, skal kunstutvalget også kjøpe inn andre kunstverk som skal henges og monteres i venterom og resepsjonsarealer. Den kunsten som allerede eksisterer i dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus skal også flyttes inn i nytt sykehus i 2025. Disse vil bli plassert i utvalgte soner som benyttes av både pasienter og ansatte.  

​Nå venter kreative skapningsprosesser  

Sykehusprosjektet vil følge de fem utvalgte kunstnerne i deres arbeidsprosesser. Følg med på Instagramkontoen @nyttsykehusidrammen​ for å bli bedre kjent med dem og se deres kreative arbeider.