Vurderer overtakelse av Martina Hansens Hospital

Helse Sør-Øst og Vestre Viken HF vurderer mulig virksomhetsoverdragelse av Martina Hansens Hospital.

Publisert 24.06.2024
Martina Hansen Hospital

Martina Hansens Hospital i Bærum er et av landets ledende spesialistsykehus innen ortopedi og revmatologi. Nå har Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF inngått en intensjonsavtale med Stiftelsen Martina Hansens Hospital om mulig overtakelse av Martina Hansens Hospital AS.

– En sammenslåing gir nye muligheter samtidig som det også er forbundet med risiko. Styret er derfor opptatt av å bruke tiden fremover til å få full oversikt over konsekvensene før en endelig avtale eventuelt inngås, sier Siri Hatlen, Styreleder i Vestre Viken HF.

Hun peker blant annet på at styret vil være opptatt av hvilke faglige, strategiske og økonomiske effekter en sammenslåing vil ha for helseforetaket. 

– Martina Hansens Hospital representerer en stor og viktig kapasitet innen ortopedi og revmatologi. Det kan passe godt inn i vårt helhetlige tilbud, sier Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF.

Det var Stiftelsen Martina Hansens Hospital som tok initiativ til dialogen om virksomhetsoverdragelse. Hovedbegrunnelsen er at det vil sikre langsiktighet og forutsigbarhet for drift og pasientbehandling, og dermed også arbeidsplasser.

Intensjonen er at Vestre Viken HF skal overta stiftelsen sitt heleide datterselskap Martina Hansen Hospital AS med tilhørende sykehusdrift med ca. 350 ansatte, eiendom, eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Overdragelsen vil være vederlagsfri. Bakgrunnen for det er at sykehuset har vært offentlig finansiert siden 1970 og store deler av verdiene som ligger i selskapet er et resultat av offentlig finansiering. Dersom Martina Hansens Hospital blir overtatt, vil virksomheten inngå som en klinikk direkte underlagt administrerende direktør i Vestre Viken HF.

Nå skal partene jobbe sammen med å kartlegge og klargjøre forutsetninger og premisser for en endelig avtale om virksomhetsoverdragelse. En eventuelt endelig avtale må godkjennes i de respektive styrene. En overdragelse vil tidligst kunne skje fra 2025.

Les styresaken i Helse Sør-Øst

Her finner du intensjonsavtalen