Vinner av Forbedringsprisen 2022

Forbedringsprisen 2022 ble i år delt ut til et arbeid som ved gjennomføring og resultat har stor betydning og læringsverdi for hele Vestre Viken.

Publisert 02.09.2022
Sist oppdatert 20.12.2022
forbedringsprisen2022
Direktør Lisbeth Sommervoll og forbedringsteamleder og seksjonsoverlege Terje Løitegård under utdelingen 1. september.

Forbedringsprisen 2022 går til gastroenterologisk seksjon, medisinsk avdeling ved Drammen sykehus ved forbedringsteamleder og seksjonsoverlege Terje Løitegård, hele forbedringsteamet og avdelingssjef Karianne Høstmark for arbeidet "Å øke dagens koloskopiproduksjon på dagtid med 50%".

Prisen er på 15 000 kr og skal brukes til forbedringsarbeid eller utvikling av kompetanse i forbedringskunnskap.​

Sterk vilje til endring

I juryens begrunnelse står det blant annet: Teamet har vist sterk vilje til endring, hatt kreative endringsideer og evner til å gjennomføre på tross av mange utfordringer.

Endringene som er implementert er blant annet oppgaveglidning fra spesialsykepleier til assistent og bedre langtidsplanlegging og fleksibilitet mellom labene.

Ved disse endringene har gastroenterologisk seksjon oppnådd 40 % økning i coloskopier på dagtid uten å ta ned annen drift eller øke ressursene. Seksjonen oppgir at de opplever bedre arbeidsflyt og bedre samarbeid i avdelingen. De sier også at et viktig læringspunkt er hvor avgjørende et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid er for god og pasientsikker behandling.
​​

Flere gode kandidater

Det kom inn syv kandidater til årets pris. Det var ingen enkel jobb for juryen og det var flere som utmerket seg. På bakgrunn av dette er det også to omfattende forbedringsarbeider som fortjener hederlig omtale.

Den første er Ortopedisk avdeling ved Bærum sykehus for arbeidet "Redusere komplikasjoner, reoperasjoner og dødelighet etter hoftebrudd".

Det mest imponerende med arbeidet ifølge juryen er oppfølgingen over tid med målbare, varige og ytterlige forbedring helt frem til nå.

Hederlig omtale går også til Blakstad sykehus, Psykisk helse og rus for arbeidet​ "Blakstad 2021".

Vi kan spesielt lære fra Blakstad 2021 hvordan de har klart å bryte ned svært uoversiktlige og komplekse problemstillinger til håndterbare endringsområder. Blakstad vant også Årets Forbedringspris i Helse Sør-Øst, skriver juryen.​