Vestre Viken senker beredskapen

Drammen sykehus går fra gul til grønn beredskap i dag. Det samme gjør Vestre Viken HF som helhet. Årsaken er en stabilisering i pågangen av pasienter og sykefravær hos ansatte.

Publisert 11.01.2023

Drammen Sykehus besluttet i formiddag å gå fra gul til grønn beredskap. Sykehuset opplever fortsatt stor pågang av pasienter, og et høyt sykefravær hos de ansatte. Tallene viser imidlertid nå at det er en stabilisering av situasjonen, og sykehuset velger derfor å senke beredskapen.  

Situasjonen ved samtlige sykehus er nå slik at det ikke er nødvendig for Vestre Viken HF å være i gul beredskap. Derfor senkes også beredskapen i foretaket som helhet til grønn. 

Sykehusene i Vestre Viken har opplevd stor pågang av pasienter siste tiden. Årsaken har i stor grad vært kraftig utbredelse av luftveisinfeksjoner, kombinert med fall- og bruddskader som følge av utfordrende vær og føreforhold. Dette rammer naturlig nok også de ansatte, og sykefraværet har vært høyt.  

Selv om vi nå senker beredskapen fortsetter vi å følge situasjonen nøye. Vurdering av beredskapsnivå gjøres fortløpende.