Vestre Viken løftes frem nasjonalt

Vestre Viken løftes frem som eksempel på hele fire områder i regjeringens nasjonale helse- og samhandlingsplan for perioden 2024–2027: arbeidsmiljø, arbeidstidsordninger, digitale løsninger og kunstig intelligens.

Publisert 01.03.2024
Sist oppdatert 14.03.2024
Noen få kvinner smiler
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll. Bildet er fra lanseringen av kunstig intelligens i bildediagnostikk ved Drammen sykehus i november 2023.

​Fredag 1. mars la helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem «Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 – Vår felles helsetjeneste». Vestre Viken løftes frem som eksempel på hele fire område: arbeidsmiljø, kunstig intelligens, digitale løsninger og arbeidstidsordninger.

– Motiverende

– Regjeringens plan ser helsetjenesten i sammenheng og adresserer de store utfordringene vi står i. Det er selvsagt motiverende at flere av de områdene vi har arbeidet med blir trukket frem. sier Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken.

–  Nå gleder jeg meg til å gå igjennom planen i detalj! Denne planen vil danne grunnlaget for mye av vårt arbeid fremover, og ikke minst for samarbeidet med kommunene våre, legger hun til.

Arbeidsmiljø

Regjeringens handlingsplan vektlegger gode arbeidsvilkår og et trygt arbeidsmiljø i vår felles helsetjeneste. Som eksempel pekes det på Vestre Vikens samarbeid med Villa Sana på Modum Bad, omtalt i Dagens Medisin 5. oktober 2023:

«Vestre Viken HF har i samarbeid med Villa Sana på Modum Bad satt i gang et prosjekt for leger som er i spesialistutdanning. De inviterer sine LIS-leger til gruppeveiledning hvor temaene bl.a. er legehelse og hvordan ta vare på seg selv. Helseforetaket har jobbet med ulike tiltak for å styrke LIS-utdanningen med vekt på felles kompetansemål og ikke minst legers helse, trivsel i arbeidshverdagen og psykologisk trygghet på arbeidsplassen.»

Arbeidstidsordninger

I handlingsplanen oppfordres de regionale helseforetakene til å vurdere egnede områder for utprøving av alternative arbeidstidsordninger, og sette i verk tidsavgrensede utprøvinger med sikte på å vinne erfaringer.

Handlingsplanen peker på at Vestre Viken tidligere har inngått rammeavtaler med lokale parter for utprøving av fleksible arbeidstidsordninger:

«De regionale helseforetakene er oppfordret til å vurdere områder som kan være aktuelle for å prøve ut nye løsninger lokalt, som f.eks. langvakter. Det vises til rammeverk og avtale som er inngått i Vestre Viken HF med lokale parter.»

Digitale tjenester

Regjeringen mener at videokonsultasjoner og digital hjemmoppfølging er eksempler på hvordan spesialisthelsetjenesten kan opprettholde kvaliteten i tjenesten på en bærekraftig måte. 

Her nevnes igjen Vestre Viken:

«Vestre Viken HF har for eksempel etablert et virtuelt sykehus hvor de har samlet digitale tjenester som brukerstyrt poliklinikk med hjemmeoppfølging av pasienter med epilepsi, osteoporose, inflammatorisk tarmsykdom og kols, hjemmedialyse, og videokonsultasjoner med AMK. Flere behandlingstilbud er under utvikling, også i samarbeid med kommuner.»

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens vil kunne utgjøre et betydelig bidrag til en bærekraftig utvikling av vår felles helsetjeneste, står det i handlingsplanen. Igjen trekkes Vestre Viken frem som et eksempel:

«Vestre Viken HF er det første helseforetaket som har tatt i bruk kunstig intelligens i stor skala som støtteverktøy til å tyde bilder innenfor radiologi. Dette vil gi bedre pasientflyt for mange pasienter og vil være et verktøy som bidrar til tolkningen av røntgenbilder.»

Se video fra presentasjonen (regjeringen.no)

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 (regjeringen.no)