Vestre Viken går ut av beredskap

Etter ett år og tre måneder har Vestre Viken besluttet å gå ut av beredskap fra 15. juni 2021 kl. 15. Vestre Viken vil fortsatt ha tiltak som adgangs- og besøkskontroll, risikovurdering i akuttmottakene og analyse av koronatester.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 15.06.2021
Sist oppdatert 05.06.2023
Administrerende direktør Lisbeth Sommvervoll

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll

– Det har vært femten uvanlige og krevende måneder. Vi har hatt nesten 700 pasienter inne til behandling for Covid-19. Våre ansatte har gjort en formidabel innsats, sier Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken. 
– Å behandle så mange pasienter med Covid-19 har vært utfordrende for helseforetaket. I motsetning til koronabølgen i mars/april 2020, da svært mange behandlinger måtte utsettes, har Vestre Viken hatt høy aktivitet under den siste bølgen i mars/april 2021. Særlig gjelder dette poliklinisk aktivitet, som til dels har vært høyere enn normalt. Dessverre måtte en del planlagte operasjoner utsettes, men det er nå lagt planer for å ta inn dette etterslepet, sier hun. 
 
– Pandemien er ikke over ennå, men vi ser effekten av vaksinasjonen og andre tiltak i samfunnet. Over 7.000 av våre ansatte er nå fullvaksinert, og dette er svært viktig for helseforetaket fremover, understreker direktøren.

 
Vestre Viken fortsetter med en del koronatiltak også i normaldrift. Det utføres fortsatt adgangskontroll ved sykehusene, og besøksrestriksjoner gjelder. 
 
– Vi håper at vi vil kunne lette på besøksrestriksjonene før sommeren, fordi flere og flere i befolkningen nå har fått vaksine. Smittespredningen i befolkningen er stadig mindre, og med stadig flere vaksinerte er det grunn til å tro at den positive utviklingen vil fortsette, avslutter Sommervoll.

 
Hvis situasjonen endrer seg vil Vestre Viken raskt etablere beredskap igjen om nødvendig.

Innlagte pasienter med Covid-19 under pandemien.

Antall pasienter med Covid-19 innlagt i Vestre Viken gjennom pandemien.