Vestre Viken er i gul beredskap

Bakgrunnen for beredskapen er økende antall pasienter med covid-19 og en krevende totalsituasjon på sengepostene.

Publisert 02.12.2021
Sist oppdatert 11.01.2024
Fagdirektør Ulrich Spreng.
Fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng.

Per 2. desember 2021 var 32 pasienter med COVID-19 innlagt i Vestre Viken helseforetak. I tillegg var det stor pågang av pasienter med andre sykdommer. På bakgrunn av den totale belastningen gikk derfor Vestre Viken i gul beredskap kl. 16:00 torsdag 2. desember.

Dette berører hovedsakelig de somatiske sykehusene i Vestre Viken: Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu.

Overgang til gul beredskap betyr at sykehusene forbereder seg til å ta imot flere pasienter. Dette gjelder både pasienter med COVID-19 og andre pasienter. Planer i henhold til pandemiberedskap blir fulgt. Det blir opprettet kohorter for pasienter med COVID-19, og personell blir omprioritert til disse kohortene. Dette medfører at planlagt aktivitet reduseres fremover. Blant annet kan planlagte operasjoner som kan utsettes, bli utsatt, sier fagdirektør i Vestre Viken, Ulrich Spreng. 

Pasienter som får utsatt sin avtale vil bli kontaktet av sykehusene. Om de ikke blir kontaktet av Vestre Viken vil avtalen holdes som planlagt, opplyser Spreng.

Du kan lese mer om Vestre Vikens tiltak i Pandemien her

   
 

Om beredskapsnivåer i Vestre Viken

Vi bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap.
Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

På beredskapssiden kan du lese mer om beredskapsnivåer i Vestre Viken