Vant pris i Bioingeniøren

Vestre Viken til topps i kåringen av beste vitenskapelige bidrag.

Publisert 13.03.2024

Hvert år deler Bioingeniøren ut priser til de beste fagartiklene i tidsskriftet  –  fra året som gikk.

Vinnere for 2023 er våre dyktige bioingeniører Trude Steinsvik, Phuong Tuyet Nguyen, Beathe Mittet og Merete Rasmussen Ueland, for artikkelen «Effekt av dronetransport på biokjemi- og hematologiparametere i blodprøver».

– Vi er både overrasket og kjempeglade over å ha vunnet, sier Steinsvik, som er avdelingssjef for laboratoriemedisin i Vestre Viken.
En gruppe kvinner i hvite frakker
Glade vinnere: Tre av de fire vinnerne av prisen for beste vitenskapelige artikkel. Fra venstre: Beathe Mittet, Merete Rasmussen Ueland og Trude Steinsvik. Foto: Privat

Kunsten å fly – kan blodprøver fraktes med drone?

Høsten 2022 gjennomførte de et prosjekt der blodprøver fra 22 personer ble sendt med både bil og drone.

Diverse hematologiparametere, elektrolytter, leverenzymer, glukose og triglycerider ble analysert - og resultatene ble sammenliknet. Hovedkonklusjonen var at det var godt samsvar og lite variasjon mellom de to transportmetodene.

Les mer ( bioingeniøren.no)

Juryens vurdering av vinnerne

«Denne studien dekker et tema som er både tidsaktuelt og fremtidsrettet for medisinske laboratorier.
 
Artikkelen gir oss ny innsikt og viser at dronetransport kan være en mulig løsning for å kutte ned på transporttid, uten at det forringer prøvekvaliteten».
 
Kilde: Bioingeniøren