Utviklingsfasen har startet for AMK-videoprosjektet

Både Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), leverandør og underleverandører har vært samlet i Drammen for å skyte fart i utviklingen av «Videosamtale med AMK». Leverandørene, med spisskompetanse på alt fra teknologi til menneskelig interaksjon, skal sikre best mulig løsning sammen med fagpersonell på AMK.

Publisert 18.11.2020
Sist oppdatert 10.01.2024

Med levende bilder vil Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) bli i stand til å yte bedre hjelp. Innovasjonspartnerskapet skal sikre en teknisk løsning, et system og en måte å jobbe på som gjør at vi kan håndtere videosamtaler til det beste for pasientene.

Det er nå den morsomme jobben starter, sa avdelingssjef og prosjektleder Lise-Mette Lindland under avsparket for utviklingsfasen. Fram til nå har prosjektet jobbet med selve grunnlaget for anskaffelsen, og når partnerskapet endelig er inngått, starter jobben med å utvikle den faktiske løsningen.

Nødvendig erfaring

Innovasjonspartneren Incendium AS har allerede en eksisterende løsning for bruk av video, som brukes på 110-sentralene i Norge. Men å bruke det i AMK, vil stille andre krav. I Danmark brukes løsningen i helsetjenesten, og en av de første oppgavene man kaster seg over, er å innhente erfaringer fra både helsetjenesten, men også de som faktisk har vært pasienter og innringere til nødetatene. Og siden Norge og Danmark ikke er helt likt, så skal man senere også se på hvordan pasientene opplever en videostøttet samtale med AMK i Vestre Viken.

Variert spisskompetanse

Det er ikke bare det tekniske som skal løses i et slikt prosjekt. Derfor har Incendium AS, som hovedleverandør, knyttet til seg nødvendig kompetanse på andre områder. Firmaet Making Waves med base i Oslo, vil bistå med alt fra drift av prosjektet, til bearbeiding av erfaringer og tilpasning av arbeidsflyt på AMK. I Danmark sitter personell fra Public Intelligence som skal bistå med innhenting og bearbeiding av brukererfaringer. Norske Kind People skal bidra med sin kompetanse på på e-helse.

Samlet sett har vi en meget kompetent og variert gruppe. Dette skal sikre alle deler ved prosjektet, alt fra teknisk tilrettelegging til arbeidsflyt og personvern, sier en fornøyd Lise-Mette Lindland.

Hun forteller videre at prosjektet er bredt sammensatt internt i Vestre Viken.

– I dette prosjektet er det avgjørende med grundig og god forankring internt. Helsevesenet har mange hensyn som skal ivaretas, og vi sikrer dette ved at forskjellige faggrupper og annet personell er tett på prosjektet, sier hun.

Leverandørteamet:

 • Thomas baun, prosjekteier fra Incendium AS.
 • Britt Sørensen, prosjektleder for simulering/test, fra Public Intelligence.
 • Margaretha Schei, prosess-/prosjektleder, fra Making Waves.
 • Stian Eide, Tech lead, fra Incendium AS.
 • Rasmus Balder, design og metodikkleder, fra Public Intelligence.
 • Christian Magnus Sinding-Larsen, designer, fra Making Waves.
 • Mathias Bloch Poulsen, prosjektleder for utvikling, fra Incendium AS.
 • Steinar Mangersnes, virksomhetsarkitekt for e-helse, fra Kind People.
 • Live Kvelland, tjeneste-/interaksjonsdesigner, fra Making Waves.
     

Du kan lese mer om AMK-videosamtale på prosjektets infoside