Utstyrsanskaffelser til nytt sykehus i Drammen

Når sykehuset står ferdig vil over 40 000 ulike artikler være kjøpt inn eller overført til nytt sykehus.

Nytt sykehus i Drammen
Publisert 26.05.2023
Sist oppdatert 11.01.2024
​En viktig del av forberedelsene til nytt sykehus er å sikre at alt utstyret man trenger er på plass, på riktig sted og til riktig tid. Siden 2021 har det pågått flere ulike utstyrsanskaffelser parallelt. Tidligere i år ble det aller første utstyret, i form av en pakkemaskin til matforsyningen, levert inn i nytt sykehus​.
 
Vestre Viken har et stort ansvar i dette arbeidet. Det er satt sammen en egen utstyrsgruppe for nytt sykehus. De har sammen med byggeorganisasjonen fra Sykehusbygg ansvar for prosesser som innebærer investeringer i utstyr til en verdi av mange hundre millioner kroner.

Sykehusbygg har ansvaret for 71 ​% av anskaffelsene, mens Vestre Viken har ansvar for de resterende 29 %, som består av både nytt og overflyttbart utstyr. 
 
– Det er en stor oppgave å koordinere alle anskaffelser og påse at utstyret er i tråd med gjeldende forutsetninger og bidrar til driftseffektivt sykehus. sier Håvard Østmoen, leder for utstyrsgruppen i Vestre Viken.
Håvard Østmoen, leder for utstyrsgruppen i Vestre Viken

Håvard Østmoen, leder for utstyrsgruppen i Vestre Viken.

​​Medarbeiderne stiller kravene

Vestre Viken er involvert i samtlige anskaffelser som Sykehusbygg har ansvar for. Felles for alle utstyrsanskaffelser er høy grad av involvering av de ansatte. 
Medarbeidere fra relevante klinikker har vært involvert fra første fase i alle anskaffelsesprosesser for å få påvirket kravspesifikasjonen til utstyret som skal kjøpes inn.

Fagfolkenes fokusområder er blant annet å påse at de får best mulig funksjonalitet og at utstyret er enkelt å plassere, betjene og rengjøre. Andre viktige aspekter som legges til grunn er kvalitet og pasientsikkerhet, samt at vi får til gode IKT-integrasjoner for sikker og effektiv utnyttelse av pasientmålinger og diagnostiske data. 
 
– Medvirkningen fra de som jobber med utstyret som skal anskaffes er viktig for å sikre at riktig utstyr velges, kommenterer Østmoen. 

Prøver ut utstyr i eksisterende sykehus

For å sikre trygg overgang til nytt sykehus kjøpes noe utstyr inn og tas i bruk i eksisterende sykehus. På intensivavdelingen og nyfødt intensiv på Drammen sykehus har de allerede faset inn de nye respiratorene i dagens drift. På denne måte blir opplæringen gjennomført i dagens sykehus, og personalet er godt kjent med utstyret før flytting. Dette er med på å redusere risiko i flyttefasen, og vi får fordelt opplæringsbehovet over en lengre periode.

Fortsatt utstyrsanskaffelser igjen

Tiden frem til starten av 2024 går til anskaffelser og forberedelser til leveranse og installasjon i det nye sykehuset. Etter sommeren 2024 starter utstyrsinstallasjonene, og når alt er på plass venter opplæring av ansatte på det nye utstyret. 

Les mer om nytt sykehus i Drammen​
 

Det som betegnes som funksjonsutstyr i nytt sykehus er: 
 • Medisinsk teknisk utstyr
 • Laboratorieutstyr
 • IKT-utstyr 
 • Grunnutrustning
  • Vaske- og steriliseringsutstyr
  • Kjøkkenutstyr (fast og løst)
  • Medisinske møbler
  • Trillebord, vogner, arbeidsstoler etc.
 • Løst inventar
  • Medisinske møbler
  • ​Arbeidsbord, stoler, møtebord, sofaer, reoler etc.