Utstyr til testing av koronavirus

- I hele Norge er det begrensninger på reagenser som brukes til koronavirusanalysene og det er Helsedirektorat og Helse Sør-Øst som rasjonerer leveransene, opplyser fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken HF.

Publisert 21.03.2020
Sist oppdatert 18.01.2024
Tester: - Vestre Viken har etablert analyse for koronavirus-analyse i Drammen den 9.3.20. Vi utfører analyser alle dager, inkludert helger, opplyser fagdirektør i Vestre Viken HF Ulrich Spreng.

På grunn av begrensninger i kapasitet og tilgang til utstyr for å teste, er kriteriene strammet inn slik at man både bremser epidemien og sikrer at man får testet de det er aller viktigst å nå.

Det er knapphet i regionen på:

  • Laboratoriereagenser
  • Prøvetakingsutstyr (pensler og transportmedium)
  • Analysemaskiner

 

Vi prioriterer:

  • Pasienter med mulig covid-19 og behov for innleggelse på sykehus
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner (kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten) med akutt luftveisinfeksjon
  • Et begrenset antall ansatte i Vestre Viken HF, prioritert etter medisinske kriterier 
  • Et begrenset antall ansatte i kommunehelsetjenesten prioritert av kommuneoverlegene

Ved akutt luftveisinfeksjon hos helsepersonell i Vestre Viken er vi tydelige på at vedkommende ikke skal gå på jobb og bør holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.
Vi tester ikke personer som ikke har symptomer.

Vestre Viken har etablert analyse for koronavirus-analyse i Drammen den 9.3.20. Vi utfører analyser alle dager, inkludert helger.

I hele Norge er det begrensninger på reagenser som brukes til disse analysene og det er Helsedirektorat og Helse Sør Øst som rasjonerer leveransene som kommer og fordeler disse på de enkelte laboratoriene. Siden oppstart har vi utført omtrent 3800 tester, derav 691 tester av ansatte.

Vestre Viken HF har tett dialog med Helse Sør-Øst vedrørende testkapasitet og leveranser av testreagenser.