Utprøving av AMKs videosamtale for 113 har startet

Nå kan operatørene ved Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) endelig starte testing av videosamtale. Teststasjoner er etablert, og de første operatørene har startet opplæring.

Publisert 15.01.2021
Sist oppdatert 13.01.2023
AMK-operatør ved dataskjerm.
AMK-operatør i arbeid.

​I uke to 2021 ble løsningen for gjennomføring av videosamtaler med AMK etablert på test-maskiner i AMK. Nå skal alle ansatte gjennom opplæring og trening, før det skal tas i bruk med pasienter i begynnelsen av April.

AMK øver på en testløsning som ivaretar it-sikkerhet og det faglige

AMK har gjennom sitt innovasjonspartnerskap med Incendium AS jobbet iherdig får å få på plass en testløsning raskt. Å ha gode treningsmuligheter er nemlig en forutsetning for å kunne drive opplæring og trening. En av utfordringene har blant annet vært å finne gode løsninger som samtidig ivaretar it-sikkerhet som omkranser helsesektoren. Parallelt med det tekniske arbeidet, er det gjort et godt stykke arbeid for å få på plass det faglige fundamentet for tjenesten.

Nå er både det tekniske, organisatoriske og faglige på plass, så nå skal operatørene øve. Opplæringen vil inneholde mange elementer. Foruten rent teknisk opplæring, skal alle operatørene bli godt kjent med rammene for bruk av videosamtale. Det dreier seg om alt fra når man bør starte en videosamtale, når man bør la være, forhold rundt taushetsplikt og samtykke, samt en rekke andre forhold. Opplæringen vil også bestå i å gjennomføre en rekke øvelses-scenarioer som skal lages så reelle som mulig. Målet er at alle skal være godt forberedt den dagen systemet kan tas i bruk ved reelle 113-henvendelser.

Vi jobber for å utvikle et godt, enkelt og trygt verktøy

Innovasjonsprosjektet har nå gått over i utviklingsfasen. Det betyr at partene i samarbeidet skal jobbe fram og tilpasse løsningen slik at det blir et godt, enkelt og trygt verktøy å bruke både for innringere og ansatte.

Foreløpig er det en frittstående, web-basert løsning som er tatt i bruk. Men planene er allerede klare for integrering med dataverktøyene som AMK kjenner og bruker fra før av. Målet er blant annet å gjøre løsningen så enkel og god som mulig, slik at arbeidsflyten til operatørene endres så lite som mulig.