Utbredding av Praksisprosjektet i Vestre Viken

Praksisprosjektet er et samarbeid mellom Helse Sør-Øst og Norsk sykepleierforbund, hvor fokuset er å øke kvaliteten på praksisstudiene for bachelorstudenter.

Publisert 28.03.2023
En mann og kvinne som holder opp noen blå og hvite papirer
Scherezade Lastre Gomez, Medisin 1 ved Drammen sykehus og Esben Stræde Medisinsk Intensiv ved Drammen sykehus.


Vestre Viken deltar i pilotprosjektet sammen med Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold.​

Formålet med prosjektet er:
«Helseforetakene organiserer praksisstudiene slik at disse har høy faglig kvalitet, er kunnskapsbaserte, robuste og strukturerte, og understøtter studentenes mulighet til å oppnå læringsutbytter og forventet sluttkompetanse».

I løpet av høsten 2022 ble det gjennomført en utprøving på fem enheter ved Drammen sykehus.
Utprøvingen er evaluert gjennom questbacker og fokusintervjuer og eksempler på tilbakemeldinger er:
 • Det var på tide at det ble satt fokus på det
 • Viktig med systemer og klare retningslinjer
 • Jobben rundt studenter er viktig i forhold til rekruttering
 • Fint at ting blir likt mellom avdelingene
 • Prosjektet har styrket samarbeidet mellom praksislærere og hovedveiledere

I uke 12 er det tid for utbredding av prosjektet til alle de somatiske klinikkene, i tillegg til ARA og DPS i klinikk for Psykisk helse og rus vedrørende sykepleiestudenter i VV.

Prosjektet inkluderer i tillegg til sykepleiestudenter, bachelor utdanninger med minimum 7 uker praksis i helseforetaket, hvilket innebærer studenter innenfor: radiograf, bioingeniør, sosialt arbeid, vernepleie, paramedisin, fysioterapi, ergoterapi og barnevernspedagog. 

Det blir en gradvis implementering av de bachelorutdanningene i forhold til deres ulike praksisperioder i løpet av vår / høst 2023 i helseforetaket.

Fokusområder i prosjektet:
 • Organisering og ansvar
 • Samarbeid universitet / høyskole og praksis
 • Kompetanseheving
 • Veiledningsmodeller
 • Synliggjøring av avsatt tid til veiledning


Eksempel på tiltak i prosjektet:
 • Innføring av Retningslinjen «Organisering av praksisstudier for bachelorstudenter i Helse Sør-Øst»
 • Flytskjema for Praksisstudier i Vestre Viken
 • Innføring av / sikre at det finnes hovedveileder på hver enhet som har studenter
 • Kompetanseplan for studenter
 • Kompetanseplan for praksisveiledere
 • Nettverk / ressursgrupper for hovedveiledere
 • Samarbeidsmøter med utdanningsinstitusjonene
 • Teams (team og kanaler) for hovedveiledere
 • Kompetanseheving i veiledning -> Kompetanseportalen, e-læring, dagskurs, formelle veiledningsutdanning (se bilde, Kompetansetrapp)
 • Veiledningsmodeller – kompetanseheving og veiledning i valg av modell
 • Oppgaver / koder i GAT


Kompetansetrapp
 

Har du noen spørsmål, eller ønsker du mer informasjon om praksisprosjektet kan du ta kontakt med Annelie Elisabeth Johansson.​​