Tverrfaglige team i FACT Ung gir mulighet for en mer helhetlig behandling

2. september gikk startskuddet av for FACT Ung med en bli kjent- og opplæringsdag for alle teammedlemmene

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 07.09.2022
​F.v: Teamleder Grethe Amundsen og casemanager Vibeke Onshuus fra teamet på Kongsberg.​
F.v: Teamleder Grethe Amundsen og casemanager Vibeke Onshuus fra teamet på Kongsberg.

​Fokus på tverrfaglighet og kontinuitet 

Det er til sammen seks team med over 60 ansatte fordelt på de 22 kommunene i Vestre Vikens nedslagsfelt. Teamene består av dyktige medlemmer med god erfaring fra arbeid med psykiatri og/eller barn og unge. Alle teamene har en teamleder som står for det faglige ansvaret og jobben de gjør daglig.

Innad i teamene er det ansatt folk fra både kommunen og Vestre Viken. Dette er en viktig del av tverrfagligheten som det fokuseres mye på. FACT teamene skiller seg ut fra andre hjelpetilbud ved at de fokuserer mye på fag og deling av kunnskap. Dette gir et hjelpetilbud som gir bredere perspektiv og muligheten for en mer helhetlig behandling. I tillegg fokuseres det på at behandlingen skal ha  kontinuitet, det vil si at de skal kunne hjelpe ungdommen over tid og følge opp i alle ledd av behandlingen.

Kompetente og erfarne team

Teamleder Grethe Amundsen og Casemanager Vibeke Onshuus er ansatte i teamet ved Kongsberg sykehus. De har siden de fikk vite om oppstarten av FACT Ung ønsket seg en rolle i teamet. 

– Jeg har ønsket meg en stilling i Fact Ung da denne gruppen ungdommer opptar meg og jeg vet det er behov for tettere oppfølging, sier teamleder Grethe Amundsen.

Grethe er ansatt fra Vestre Viken har tidligere jobbet i voksenpsykiatrien, i skole og i kommunal omsorg med personer med autismespekterdiagnoser, psykisk utviklingshemming og/eller psykiske utfordringer. Vibeke som fungerer som Casemanager i teamet er ansatt fra kommunen. Hun har tidligere jobbet som helsesykepleier og har tilleggsutdanning i kognitiv atferdsterapi. Hun har jobbet i skolehelsetjenesten i 10 år, og de siste syv årene har hun hovedsakelig jobbet med psykisk helse og ungdom. Grethe og Vibeke sin erfaring og kunnskap gjenspeiler hvordan teamene er satt sammen med tanke på tverrfaglighet. 

Rom for å gjøre mer

Både Grethe og Vibeke er enige i at det har vært for lite innsats på området som omhandler psykisk helse hos ungdom de siste årene, og at det er rom for å gjøre mer. 

– I Fact Ung kan ungdommer som har vansker med å nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet få hjelp og oppfølging på en annen måte. Man har mulighet til å jobbe oppsøkende, på ungdommens arena om det er ønskelig og over tid, forteller Grethe.

– Jeg syns det er veldig trist å se at noen ungdommer kan oppleve enten å gi opp selv eller å bli gitt opp fordi at hjelpesystemene føler på avmakt. Det er fint å vite at vi kan jobbe over tid og flere sammen. I skolehelsetjenesten har jeg jobbet med ungdommer med forskjellige utfordringer og jeg vet det er viktig å kunne bruke lang tid for å nå målene. Dette har jeg trua på, sier Vibeke.

God verdi for teammedlemmene å jobbe i team

Selv om tverrfagligheten i teamene er viktig for kompetansen på behandlingstilbudet er det tydelig at det også ligger verdi i det å jobbe sammen for teammedlemmene. 

– Det å jobbe i team tror jeg er veldig bra, jeg tror mange kan bli ensomme i rolle sin og det er tøffe tak man står i. Jeg gleder meg til å jobbe i team og hjelpe ungdommen på denne måten, sier Vibeke.​
Teamlederne på de seks teamene. F.v: Sarah Ovidia Bjerknes – Drammen, Wanja Knoph – Asker, Heidi Bjørnstad Øiom – Ringerike, Mon

Teamlederne på de seks teamene. F.v: Sarah Ovidia Bjerknes – Drammen, Wanja Knoph – Asker, Heidi Bjørnstad Øiom – Ringerike, Mona Ekse Lien – Hallingdal, Grethe Amundsen – Kongsberg, Linn Breiland – Bærum.