Tverrfaglig samarbeid mellom nødetater

Denne uka har ulike nødetater i Numedal hatt samvirkekurs i Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS).

Publisert 08.02.2023
TAS samling Numedal

​​Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har utviklet et nytt samvirkekurs i serien Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS).

Kurset er en pilot som Numedalen har fått til på grunn av fremoverlente og flinke fagutviklere.
Hanne Jensen og Tove Grønneflåta fra henholdsvis Veggli og Rødberg ambulansestasjon har sammen med lokale brannvesen lagt til rette for gjennomføring av TAS. Ansvarlige for gjennomføring av kurset er SNLA som har bidratt med gode instruktører med bred og lang erfaring fra brann, politi og ambulansetjeneste. ​

TAS samling Numedal


Ulike roller ute på skadestedet

Når det smeller må nødetatene, politi, ambulanse og brann, samarbeide under krevende forhold ute på skadested. De har ulike roller, ulike begreper og kan ha ulik tenkemåte. Hvordan de tre ulike yrkesgruppene da klarer å samarbeide og kommunisere, har direkte påvirkning på skades​etesarbeidet og pasientens overlevelse etter ulykke. ​

Hovedmålet med dette kurset er å spare livsviktig tid for pasienten, og kursene tar blant annet opp for seg ledelse på skadested. Deltagerne trener sammen med politiet og brannvesen, slik at vi hele tiden får mer kunnskap og jobber bedre sammen ute på skadested. 

–​ Man får gode svar på hvordan man skal gjøre en strukturert situasjonsrapport, og en vindusmelding ved ankomst et skadested.  Det undervises på en måte som ufarliggjør, men samtidig gir en god forståelse for prinsippene i rutinene som skal gjøres, sier deltager Veronica på Veggli/ Rødberg.

Strukturert vindusmelding


​TAS-kurset gjør at kollegaer blir tryggere sammen og i funksjon som Innsatsleder helse (ILH) på et skadested. Dette er et verktøy som forenkler arbeidet og skaper forutsigbarhet. Dette er også pasientsikkerhet, noe vi har stort fokus på.  

Samarbeid med flere etater gjør at vi blir trygge og godt kjent med hverandre og hverandres styrker og svakheter. Når vi trener og øver sammen blir vi tryggere på å ta eierskap til hendelsen, det å ta ledelse på et skadested kan være en utfordring for noen,  her får vi et verktøy som trygger oss i rollen som ILH. 

I løpet av de to dagene har deltagerne fått teoretisk undervisning, men de har også jobbet mye med case og scenario​øvelser med radio.

SNLA har siden 1998 utviklet kurs for redningspersonell i Norge. Det er 
gjennomført godt over 800 kurs i tverretatlig samarbeid/samhandling/samvirke, med mer enn 27 000 deltakere​.

Samling TAS-kurs